1. pravilo šume: Ponašaj se!

Šuma je životna zajednica drveća, grmlja i šumskih životinja. Smatra se savršenom ekološkom tvornicom, ali i idealnim staništem za brojni živi svijet i blagodat za čovjeka.

Eko savjeti:

1. Nakon izleta u prirodu pokupite sve stvari koje ste donijeli sa sobom. Smeće bacite u najbližu kantu ili kontejner.

2. Ulje od automobila nikada ne bacajte u prirodu jer je izuzetno otrovno i trajno truje svu vodu oko sebe.

3. Ne odbacujte baterije u prirodu jer su izuzetno otrovne.

4. Ne koristite deterdžente za pranje u potocima.

5. Nikada ne palite otvorenu vatru u prirodi; ukoliko ste sa sobom donijeli roštilj počistite prije odlaska mjesto gdje ste boravili, a ugljen iz roštilja odstranite tek nakon što ste se uvjerili da nema više niti malo žara.

6. Budući da su neke vrste cvijeća vrlo rijetke i zaštićene – ne berimo neobično cvijeće (npr. runolist)

7. Budući da su panjevi i trula stabla staništa nekih životinjskih vrsta – ne podižimo ih!

8. Šuma živi u skladu, miru i tišini i zato poštujmo životinje, stabla i šumsko raslinje.

Zaštita šuma je zaštita šumskog bogatstva, njegovog produktivnog tijeka i njegovih produkata od raznih smetnji i gubitaka.

Kako pridonijeti zaštiti šuma?

Spasit ćemo bar jedno stablo ako:

  • odvajamo papirnati otpad za recikliranje
  • izbjegavamo kupovinu predmeta načinjenih od tropskog drveta (mahagonij, tikovina, palisandar, ebanovina,…)
  • božićno drvce kupimo s korijenom i poslije pažljivo presadimo
  • uzgojimo biljku kod kuće
  • pridružimo se akcijama pošumljavanja i ekološkim organizacijama