Potpore za samozapošljavanje

Za sve koji razmišljaju pokrenuti vlastiti poslovni subjekt, a trenutno su prijavljeni na HZZ, postoji odlično rješenje u obliku potpore za samozapošljavanje.

Da biste ušli u program samozapošljavanja, morate biti nezaposleni i prijavljeni u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neovisno o periodu, te da ste prošli aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje.

Nakon toga slijedi izrada poslovnog plana. Kod pisanja poslovnog plana pobrinite se da ga detaljno ispunite i da vam ideja bude što bolje objašnjena. Na kraju poslovnog plana morate popuniti i troškovnik. Troškovnik predstavlja popis stvari na koje ćete utrošiti dobiveni novac. Troškovi koji se navode u troškovniku trebaju biti usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta, te da se odnose na registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti (nabava opreme, zakup poslovnog prostora, obavezni doprinosi za prvih 11 mjeseci).

Po obavijesti Zavoda o pozitivnoj ocjeni zahtjeva trebate u roku 30 dana dostaviti dokaze o registraciji djelatnosti i prijavi radnog odnosa u punom radnom vremenu u najmanjem trajanju od 12 mjeseci nadležnim institucijama.

Zatim krećete s obavljanjem djelatnosti i utroškom sredstava potpore sukladno troškovniku iz poslovnog plana kojeg se morate pridržavati. Najkasnije do zadnjeg dana isteka ugovorne obaveze morate dostaviti dokaze o utrošku sredstava. Troškovnik se u tijeku trajanja ugovornih obveza može mijenjati isključivo uz obvezu dostave dokaza i obrazloženja o okolnostima koje su dovele do izmjene istog (izmjena cijene pojedine stavke i slično) i to samo u okviru prihvatljivih troškova ove mjere.

U slučaju zatvaranja poslovnog subjekta i odjave iz radnog odnosa prije isteka ugovorne obaveze, prijave na nepuno radno vrijeme ili dostave dokaza o utrošku sredstava izvan propisanog roka te dostave dokaza koji nisu usklađeni s troškovnikom, vraćate sva isplaćena sredstva, uvećana za zakonsku zateznu kamatu.

Hrvatski zavod za zapošljavanje dodjeljuje subvencije u iznosu:

  • do 35.000 kn, odnosno do 45.000 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad
  • za otvaranje obrta ili slobodne profesije (do dvije osobe) do 70.000 kn
  • za udruživanje u zadruge (do 5 osoba) do 175.000 kn
  • za udruživanje u trgovačka društva (do 4 osobe) do 140.000 kn

Isplata sredstava ide jednokratno u roku 30 dana od dana potpisa ugovora, a po dostavi instrumenata osiguranja naplate (bjanko zadužnica).

Više informacija o mjeri ovdje.

Kako osnovati poduzeće ili otvoriti obrt, posjetite stranicu Ministarstva poduzetništva i obrta.