22. ožujka – Svjetski dan voda

Svjetski dan voda obilježava se 22. ožujka svake godine kako bi se skrenula pozornost ljudi diljem svijeta na važnost očuvanja vode za piće. Obilježavanje Svjetskog dana voda prihvaćeno je na Konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju koja je održana 1992. godine u Rio de Janeiru, u Brazilu.

Tema Svjetskog dana voda za 2019. godinu je „Voda za sve“, a određena je u skladu s jednim od ciljeva UN-ove Agende 2030 za održivi razvoj kojim se za sve ljude do 2030. g. zahtijeva osiguranje pristupa pitkoj vodi, održivo upravljanje vodama te osiguranje higijenskih uvjeta.

Rezolucijom Opće skupštine Ujedinjenih naroda iz 2010. g. pravo na sigurnu i čistu vodu za piće proglašeno je kao ljudsko pravo od velike važnosti za potpuno uživanje drugih ljudskih prava.

Međutim, prema podacima Ujedinjenih naroda 2,1 milijarde ljudi još uvijek nema omogućen pristup zdravstveno ispravnoj vodi u svojim domovima. Među njima su i marginalizirane skupine koje su posebno ugrožene i suočene s diskriminacijom u pristupu zdravstveno ispravnoj vodi – žene, djeca, izbjeglice i osobe s invaliditetom.

Također, podaci pokazuju da svaka četvrta osnovna škola u svijetu nije uključena u sustav javne vodoopskrbe, a više od 700 djece mlađe od pet godina svakog dana umire od bolesti prouzročenih zdravstveno neispravnom vodom.

Više od 68 milijuna ljudi koji su zbog različitih razloga prisilno napustili svoje domove imaju otežan pristup vodi, a oko 160 milijuna ljudi uzima vodu za piće iz neobrađenih površinskih voda, jezera i potoka.

U Republici Hrvatskoj zdravstveno ispravna voda za piće iz sustava javne vodoopskrbe dostupna je za više od 90% stanovništva, a plan je da do 2023. godine dostupnost iznosi gotovo 100%.

U ispitivanju kakvoće mora za kupanje na plažama u RH, od ukupno 964 uzorka, 97.10%, (936 uzoraka) ocijenjeno je ocjenom “izvrsno”, 1.87% (18 uzoraka) ocjenom “dobro”, 0.21% (2 uzorka) ocjenom “zadovoljavajuće” i 0.83% (8 uzoraka) ocjenom “nezadovoljavajuće”.
Rezultate ispitivanja možeš pronaći OVDJE.

Izvor: www.hzjz.hr
baltazar.izor.hr