Author: admin

Volontiranje

Obavijest o produljenju roka za predlaganje kandidata za članove Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dana 29. srpnja 2019. godine objavilo je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva iz reda predstavnika organizacija civilnog društva koje su organizatori volontiranja te nezavisnih stručnjaka na prijedlog organizacija...