Aktivnosti Info centra za mlade Vukovar

Aktivnosti Info centra za mlade Vukovar, Ostalo

Dovršena analiza prioriteta za razvoj politika za mlade u sklopu projekta “U čem’ je problem?”

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak provodi završne aktivnosti projekta „U čem’ je problem?“, koji s provedbom završava 31.1.2018. Od početka veljače prošle godine, u suradnji s partnerima, suradnicima i mladim osobama iz Sisačko – moslavačke, Vukovarsko – srijemske...

Aktivnosti Info centra za mlade Vukovar, Moja Prava i Obveze, Ostalo

Kreiran Nacrt Operativnog plana provedbe GPM-a za grad Vukovar

U okviru projekta “Operativka”, financiranog sredstvima EU kroz program Erasmus+, ključnu aktivnost 3 (KA3) – Potpora reformi politike – Strukturirani dijalog: Sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih, PRONI Centar za socijalno podučavanje u suradnji s mnogobrojnim...