Aktivnosti Info centra za mlade Vukovar

VuMi

VuMi kroz čari Španjolske

Dana 27.svibnja u park šumi Adica održana je aktivnost Los encantos de España - španjolsko veče. Ignasi Jimenez Fullana, volonter iz Španjolske kroz kviz i radionicu izrade kastanjeta, tradicionalnog španjolskog glazbenog instrumenta, predstavio je svoju kulturu i jezik. Sudionicima koji...

VuMi

Info Day

Ovim putem vas želimo informirati i pozvati na sudjelovanje u aktivnostima koje se organizira u sklopu Europskog tjedna mladih. Naime, u Vukovaru se organizira VuMi2021 unutar kojeg će Europski dom Vukovar organizirati INFO DAY za mlade. Info Day će se...