Informativke

Informativke su informativne radionice i prezentacije koje putem grupnog informiranja mladih direktno utječu na razinu informiranosti mladih o aktualnim temama. Trajanje informativki je sat vremena tijekom kojih se metodom prezentacije, interakciju sa sudionicima ili plenarnom raspravom informiraju mladi o jednoj ili više tema.
S ciljem dodatnog informiranja, prateći današnje trendove informiranja mladih, od 2016. godine započeli smo sa provedbom Online informativki putem naših komunikacijskih kanala. Online informativke su kratke video prezentacije, animacije, filmovi koje za cilj imaju približiti mladima neku temu na njima prihvatljivi način koristeći se internetom i Youtube kanalom.

Informativke

Održana informativka

PRONI Centar za socijalno podučavanje/Info centar za mlade Vukovar proveo je aktivnost Informativka – predstavljanje rezultata projekta „I-Strategija” na kojoj je sudjelovalo 17 osoba i to 9 mladih i 8 predstavnika raznih institucija/ustanova/udruga/organizacija. Informativka se održala u srijedu, 28.prosinca 2016....