Ostalo

Ostalo

#NisamOdPlastike

"Nisam od plastike" naziv je novog izazova koji se proširio društvenim mrežama. Cilj je na 30 dana plastični proizvod zamijeniti nekim drugim ekološkim. Izazovom se nastoji apelirati na građane da promijene svoje navike. Navike možeš promijeniti tako da plastične vrećice...

Aktivnosti Info centra za mlade Vukovar, Ostalo

Dovršena analiza prioriteta za razvoj politika za mlade u sklopu projekta “U čem’ je problem?”

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak provodi završne aktivnosti projekta „U čem’ je problem?“, koji s provedbom završava 31.1.2018. Od početka veljače prošle godine, u suradnji s partnerima, suradnicima i mladim osobama iz Sisačko – moslavačke, Vukovarsko – srijemske...

Aktivnosti Info centra za mlade Vukovar, Moja Prava i Obveze, Ostalo

Kreiran Nacrt Operativnog plana provedbe GPM-a za grad Vukovar

U okviru projekta “Operativka”, financiranog sredstvima EU kroz program Erasmus+, ključnu aktivnost 3 (KA3) – Potpora reformi politike – Strukturirani dijalog: Sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih, PRONI Centar za socijalno podučavanje u suradnji s mnogobrojnim...