Aktivnosti Info centra za mlade Vukovar

Aktivnosti Info centra za mlade Vukovar

Rezultati istraživanja o navikama i načinima provođenja slobodnog vremena kod djece i mladih s područja Vukovarsko-srijemske županije

Tijekom ožujka i travnja 2020. godine PRONI Centar za socijalno podučavanje, uz potporu volontera i škola,  proveo je Istraživanje o navikama i načinima provođenja slobodnog vremena kod djece i mladih. Istraživanje je provedeno u sklopu programa „Prevenko“ koji ima za cilj doprinijeti...