VuMi

VuMi

Info Day

Ovim putem vas želimo informirati i pozvati na sudjelovanje u aktivnostima koje se organizira u sklopu Europskog tjedna mladih. Naime, u Vukovaru se organizira VuMi2021 unutar kojeg će Europski dom Vukovar organizirati INFO DAY za mlade. Info Day će se...