VuMi

Info centar za mlade Vukovar povodom Europskog dana infromiranja mladih svake godine provodi aktivnost pod nazivom Sajam informiranja mladih Vukovar – VuMi.
Glavni cilj sajma je podići razinu informiranosti mladih o mogućnostima i izborima koji im se nude, te ukazati javnosti na potrebu i dobrobit međusektorske suradnje u zajednici u svrhu razvoja kvalitetnijeg života mladih na području grada Vukovara. Inicijativa za organiziranje Sajma pokrenuta je od strane Savjetodavnog odbora Info centra za mlade Vukovar, sastavljenog od predstavnika Grada Vukovara, Policijske postaje Vukovar – Policije u zajednici, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Vukovar, te Europskog doma Vukovar, koji su ujedno i suorganizatori Sajma.
Ustanove, organizacije, udruge građana, civilne inicijative i poslovni sektor koji izravno ili neizravno rade s mladima, u sklopu Sajma mlade informiraju o svojim programima, projektima i aktivnostima namijenjene njima (mogućnosti uključivanja, popusti, stipendije, posao, volontiranje, usluge, pomoć i sl.). Osim ponude programa i aktivnosti, za mlade od 2016. godine u sklopu Sajma provodimo Informativke – grupna informiranja mladih na određenu temu.

Dosada smo uspješno proveli sedam Sajmova, i od 2017. VuMi mijenja metodu rada te umjesto sajma provodimo Dan informiranja mladih VuMi o čemu ćemo vas dodatno informirati.