STIPENDIJE

Stipendije su oblik financijske pomoći koji se dodjeljuje pojedincima za potrebe njihova obrazovanja, profesionalnog usavršavanja ili istraživanja. Stipendije se dodjeljuju na temelju akademskog uspjeha, posebnih talenata (sport, izvedbene umjetnosti), socijalnog statusa ili pripadnosti određenoj društvenoj ili etničkoj skupini.

Vrste stipendija za visoko obrazovanje
Programi stipendiranja se mogu odnositi na studijske programe koji uključuju postizanje određenog akademskog stupnja (preddiplomski studij (nekada dodiplomski), diplomski studij (nekada poslijediplomski), poslijediplomski studij (nekada doktorski), postdoktorski studij), na kraće studijske boravke, programe profesionalnog usavršavanja (seminare, konferencije, radionice, stažiranje itd.), znanstveno istraživanje, učenje stranih jezika itd.

Stipendije mogu biti potpune ili djelomične. Potpune stipendije pokrivaju troškove školarine, smještaja, hrane, osobnih troškova te dodatnih studijskih materijala, dok djelomične stipendije pokrivaju jedan ili više navedenih troškova, ali ne sve.

Tko dodjeljuje stipendije?
Stipendije dodjeljuje čitav niz institucija i organizacija iz svih sektora društva – vladinog, nevladinog i privatnog. Među njima su najčešće:
– visoka učilišta
– tijela državne ili lokalne vlasti (vlade, ministarstva, županije/pokrajine, gradovi)
– međunarodne organizacije
– zaklade
– nevladine organizacije
– privatne tvrtke

Zašto su stipendije važne?
Značaj stipendija u širem društvenom kontekstu je mnogostruk. S jedne strane, stipendije otvaraju pristup obrazovanju zaslužnim pojedincima i onima kojima bez dodatnih financijskih sredstava obrazovanje ne bi bilo dostupno. Povećavajući tako pristup obrazovanju, stipendije doprinose demokratizaciji visokog obrazovanja i povećanju broja visokoobrazovanoga građanstva.
Nadalje, programi stipendiranja potiču uspostavljanje suradnje između visokih učilišta i predstavnika vladinog, nevladinog i privatnog sektora. Na taj se način omogućuje bolja povezanost visokih učilišta sa širom društvenom zajednicom u smislu ponude obrazovnih programa koji odgovaraju potrebama zajednice te, s druge strane, naobrazba kadra potrebnog svim sektorima.
Naposljetku, stipendije su čimbenik koji utječe na povećanje mobilnosti kako studenata, tako istraživača i nastavnoga kadra unutar europskog prostora visokog obrazovanja i šire, što je jedan od osnovnih ciljeva Bolonjske deklaracije. Stvaranje i provođenje zajedničkih programa stipendiranja te studentska razmjena doprinose nacionalnoj i međunarodnoj suradnji visokih učilišta sa drugim institucijama u visokom obrazovanju.
Proces prijave je proces koji mora proći svaka osoba koja se želi prijaviti na neki program stipendiranja.
Proces prijave najčešće obuhvaća sljedeći set aktivnosti koje se moraju izvršiti u određenom vremenskom roku:
– pripremu prijavnih dokumenata
– ispunjavanje prijavnog obrasca
– ispunjavanje i prikupljanje ostalih prijavnih dokumenata
– polaganje određenih testova (najčešće se radi o standardiziranim testovima provjere znanja stranog jezika)
– predaju svih dokumenata administracijskom centru u zadanom vremenskom roku
– intervju koji je često dio procesa prijave (obično slijedi nakon prve ili druge predselekcije)
Vremenski period u kojem se izvršavaju aktivnosti procesa prijave traje od datuma objave natječaja do datuma krajnjeg roka predaje dokumenata. U većini slučajeva radi se o periodu od dva do tri mjeseca.

Savjeti
Potrudite se saznati u kojem se mjesecu ili barem dijelu godine objavljuju natječaji koji Vas zanimaju, kako biste ih na vrijeme uočili i na taj način sebi osigurali dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu.
Nakon što pronađete natječaj koji Vas zanima, potrebno je detaljno proučiti njegove uvjete kako biste utvrdili odgovaraju li Vaše kvalifikacije, dosadašnje obrazovanje i iskustvo profilu kandidata koji se natječajem traži.
Ukoliko tekst natječaja nije dovoljno precizan, potrebno je osobno kontaktirati administracijski centar i provjeriti zadovoljavate li uvjete natječaja.
Tek nakon što ste utvrdili da zadovoljavate tražene uvjete, možete početi s pripremom i prikupljanjem prijavnih dokumenata.
Popis prijavnih dokumenata koje trebate ispuniti i prikupiti tijekom procesa prijave naveden je u tekstu natječaja ili u prijavnom obrascu, a najčešće obuhvaća:
– prijavni obrazac
– pismo motivacije
– akademski esej
– obrazovne dokumente
– životopis
– pismo/a preporuke

Od navedenih dokumenata neke je potrebno samo ispuniti (prijavni obrazac), neke prikupiti (obrazovni dokumenti), neke je potrebno osobno sastaviti/napisati unutar zadanih tema i formata (životopis, pismo motivacije, akademski esej itd.), dok neke dokumente druge osobe moraju napisati za Vas (pisma preporuke).
Nakon što prikupite i ispunite sve prijavne dokumente, napravite kopiju dokumenata i samog natječaja za svoj osobni arhiv.

STIPENDIJE

Dodjeljuju se stipendije Vlade Slovačke Republike

Slovačka akademsko-informatička agencija (SAIA) i Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike, u sklopu Nacionalnoga stipendijskog programa Slovačke Republike pozivaju na podnošenje molbi za stipendije za učenike, studente, studijske istraživačke, predavačke i umjetničke boravke tijekom akademske godine 2021./2022. Ovaj stipendijski program...