Volontiranje

Riječ volonter (franc.volontaire) označava osobu koja besplatno obavlja neku službu. U svijetu su volonterstvo i volontiranje definirani na različite načine i imaju različite dimenzije, ali se može slobodno reći kako je u svojoj najširoj definiciji volonterski rad neplaćeno, neprofitno, slobodno izabrano djelovanje koje se javlja u različitim oblicima.

Upravo na tome temelji se i definicija volonterstva koju je prihvatila Republika Hrvatska (Zakon o volonterstvu NN 58/07) koja kaže: „Volontiranjem se, u smislu ovoga Zakona, smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno“.

Tradicionalno poimanje volontiranja temeljilo se na dobrovoljnim aktivnostima pomaganja susjedima i prijateljima ili pomaganju zajednici u nekim izvanrednim situacijama kao što su ratovi ili prirodne katastrofe.
Danas je o volonterstvu teško govoriti bez razumijevanja značenja i koncepta filantropije.
Definicija Oxfordskog rječnika opisuje filantropiju kao „poticaj na dobrotvornu akciju“, oprečnu egoizmu. Suvremena definicija organizirane filantropije podrazumijeva aktivne pojedince i grupe koji u organiziranim i poticajnim okolnostima na različite načine promoviraju i unaprjeđuju rad za opće dobro. Organizirana filantropija manifestira se kroz darivanje novca i drugih materijalnih dobara u dobrotvorne svrhe ali i ulaganjem u zajednicu na promišljen i organiziran način kroz zaklade i druge oblike neprofitnih organizacija i institucija. Osim materijalnog pomaganja ili ulaganja sve više je prisutan i koncept darivanja ili ulaganja osobnog vremena, znanja i vještina kroz različite oblike volonterskog angažmana.

Volontiranje, kao dobrovoljna aktivnost, je prije svega sloboda izbora, a sloboda je osnovna težnja ljudske civilizacije i temeljno obilježje demokracije. Osim toga, volonterstvo u sebi sadrži potencijal izgradnje suosjećanja solidarnosti s drugima i drugačijima.

U Hrvatskoj se u posljednjih nekoliko godina razvijaju novi pristupi organiziranom volontiranju. Uglavnom se volonterske aktivnosti provode kroz organizacije civilnog društva i ustanove zdravstvene i socijalne skrbi koje na ovaj način podižu kvantitetu i kvalitetu svojih aktivnosti i usluga.

KAKO ODABRATI DOBRU PRILIKU ZA VOLONTIRANJE?
Ključ odabira dobre prilike za volontiranje je da odredimo naše ciljeve i naša očekivanja kod odabranog volonterskog angažmana te da utvrdimo naše sposobnosti i vještine.
Važno je pažljivo odabrati dobru priliku za volontiranje jer volontiranje može biti nezaboravno i korisno iskustvo. Kvaliteta volonterskog angažmana može utjecati na tvoje osobno promatranje volontiranja u cjelini.
Kada doneseš odluku da želiš volontirati, postavi si nekoliko pitanja:
•Koji su moji ciljevi i očekivanja?
•Koliko vremena imam na raspolaganju?
•Kakve bi zadaće mogao preuzeti?
•Kakve vještine ja mogu ponuditi?

Istraži
Internet je prepun organizacija kojima bi volonterska pomoć dobro došla.
Internet predstavlja kako i priliku tako i problem jer ima organizacija koje nisu pouzdane. Neke od organizacija imaju svoju web stranicu, a možda više ne postoje, nikad nisu postojale ili jednostavno ne rade ono što tvrde da rade.
Posebnu pažnju trebao/la bi posvetiti organizacijama koje se reklamiraju na stranicama drugih organzacija jer se njihov kredibiltet ne može jamčiti.
Uvijek je korisno konaktirati nekog od zaposlenika/volontera te organizacije kako bi saznao/la kako funkcioniraju kao organizacija i što žele postići.
Ako si izabrao/la pouzdanu organizaciju nećeš imati nikakvih problema što se tiče odgovora na postavljena pitanja i uvijek će težiti tome da te spoje s barem jednim od njihovih volontera.
Čak i kada odabereš priliku koja ti se čini savršena i u pouzdanoj je organizaciji, uvijek je potrebno vrijeme da sve dođe na svoje. Nije svaki volonterski angažman za svakog volontera, a ako ti neki zadatak baš i ne odgovara postoje mnogi drugi koji zadovoljavaju tvoje potrebe i očekivanja.

GDJE VOLONTIRATI I KOME SE JAVITI?

LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR (LVC)
LVC osigurava redoviti dijalog sa dijelom javnosti koji je zainteresiran za volontiranje, dostavlja različite pozitivne poruke o dobrobitima, prirodi i uvjetima volontiranja. organizira promotivna volonterska događanja. LVC redovito informira medije, javne institucije i javnost o svojim aktivnostima i rezultatima. LVC promovira zajedničke aktivnosti mreže među članovima lokalne zajednice (u slučaju da je LVC član mreže). Održava ažuriranu bazu podataka o potražnji i ponudi volontera. LVC obrađuje ponudu volontera u zajednici (regrutira, registrira, usmjerava i preporučuje volontere). LVC upravlja podacima o potražnji za volonterima u zajednici (svoje usluge objavljuje organizacijama i institucijama, zaprima od njih zahtjeve, smješta volontere na prava mjesta). LVC bilježi svoje aktivnosti tijekom godine i dostavlja godišnji izvještaj na kraju svake kalendarske godine. Izvješće treba uključivati informacije i podatke koji su prikupljeni prema instrumentima praćenja i procjene (npr. broj regrutiranih i upućenih volontera, demografski podaci, broj organizacija u koje su upućeni volonteri, pokrivena područja aktivnosti, trošak/korisnik po organizaciji – preporučeni volonter itd.). LVC nudi kontinuirane obrazovne aktivnosti za javnost i potencijalne volontere.
Volontirati se, na lokalnoj razini – u Vukovaru, može u većini udruga, a jedna od njih je i PRONI Centar: Info centar za mlade Vukovar i Volonterski centar Vukovar.

REGIONALNI VOLONTERSKI CENTRI (RVC)
RVC osigurava redovan dijalog sa dijelom javnosti koji je zainteresiran za volontiranje. LVC dostavlja različite pozitivne poruke o dobrobitima, raznovrsnoj prirodi i uvjetima volontiranja. RVC organizira promotivna volonterska događanja/kampanje. RVC redovito informira medije, javne institucije i javnost o svojim aktivnostima i rezultatima. RVC je proaktivno razvio jake i pozitivne odnose sa što više zainteresiranih strana u zajednici. RVC promovira zajedničke aktivnosti mreže medu članovima lokalne zajednice (u slučaju da je LVC član mreže). RVC održava ažuriranu bazu podataka o potražnji i ponudi volontera. RVC obrađuje ponudu volontera u zajednici (regrutira, registrira, usmjerava i preporučuje volontere). RVC upravlja podacima o potražnji za volonterima u zajednici (svoje usluge objavljuje organizacijama i institucijama, zaprima od njih zahtjeve, smješta volontere na prava mjesta). RVC bilježi svoje aktivnosti tijekom godine i dostavlja godišnje izvješće na kraju svake kalendarske godine. Izvješće treba sadržavati informacije i podatke sakupljene u skladu sa instrumentima kontrole i procjene. RVC osigurava ažurirane podatke o volonterskom radu općenito (Zakon o volonterstvu, volonterska prava i odgovornosti, radni instrumenti, lokalna situacija volontera itd.) RVC pruža, na zahtjev drugih organizacija i institucija, informacije za upravljanje kako volonterima tako i volonterskim programima. U ovom procesu RVC promovira najbolju praksu u upravljanju volonterima. RVC podržava neprofitne organizacije koje poštuju principe volonterstva/etički kodeks. RVC namjerava održati/povećati broj organizacija koje podržava.
RVC je odredio procedure o svome radu sa organizacijama. RVC pruža i organizira obrazovne aktivnosti (kao što su: modularna obuka (blok treninga koji traju 2-3 dana u kombinaciji sa savjetovanjima), jednodnevne treninge) u području upravljanja volonterima. RVC pruža ili pomaže u obuci i u drugim područjima (npr. komunikacija, vodstvo, izgradnja tima, animacija itd.) za svoje volontere, za volontere iz drugih organizacija, za koordinatore volontera, organizacije, institucije i kompanije. RVC nudi kontinuirane obrazovne aktivnosti za javnost i potencijalne volontere. RVC surađuje sa lokalnim zainteresiranim stranama da bi se razvio, promovirao i prepoznao rad volontera u zajednici. RVC promovira/ohrabruje/predstavlja Zakon o volonterstvu institucijama i organizacijama na nivou zajednice. RVC je prepoznat od strane lokalnih zainteresiranih strana kao organizacija koju se može konzultirati u području razvoja volonterstva na nivou zajednice. RVC vrši istraživanja koja pokrivaju različita područja volonterstva. RVC promiče i dijeli rezultate istraživanja o volonterstvu na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini. Rezultati istraživanja su podijeljeni primjerenim zainteresiranim stranama (RVC mreža, akademska zajednica itd.).

U Hrvatskoj djeluju četiri regionalna volonterska centra:
– Volonterski centar Zagreb
– Volonterski centar Split
– Volonterski centar Rijeka
– Volonterski centar Osijek

EUROPSKA VOLONTERSKA SLUŽBA (EVS)
EVS (Europska Volonterska Služba) projekti pružaju priliku mladim ljudima da žive i rade kao volonteri u inozemstvu te da dožive kulturu i običaje druge zemlje. Volonterske aktivnosti od koristi su lokalnim zajednicama u zemlji domaćinu, ali imaju i jasno definirane obrazovne koristi za volontere. Osim toga, volontirajući, mladi ljudi stječu nove vještine što utječe na njihov osobni i profesionalni razvoj. Trajanje volonterske službe može biti od 2 do 12 mjeseci. Volonteri obično rade sa skupinama poput djece, tinejdžera, osoba s posebnim potrebama, s imigrantima, starijim osobama, beskućnicima i ostalim manjinskim skupinama. Projekti također mogu biti kulturne ili ekološke tematike. Sudjelovanje je besplatno za sve volontere. Volonterima su pokriveni troškovi smještaja, hrane, puta i zdravstvenog osiguranja za vrijeme trajanja projekta, a dobivaju i mjesečni džeparac.
MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV je akreditirana udruga za slanje i primanje volontera kroz Europsku Volontersku Službu.

KAKO OSNOVATI UDRUGU?
Udruga predstavlja svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba, koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, te ekološka, humanitarna, informacijska, kulturna, nacionalna, pronatalitetna, prosvjetna, socijalna, strukovna, športska, tehnička, zdravstvena, znanstvena ili druga uvjerenja i ciljeve, a bez namjere stjecanja dobiti.
Udrugu mogu osnovati najmanje 3 osnivača (člana).
Prije osnivanja udruge svakako pročitajte Zakon o udrugama.

Volontiranje

Volonter/ka za pomoć u savladavanju osnova hrvatskog jezika

PRONI Centar traži volontera/ku koja će pomoći Dywanu, francuskom volonteru, savladati osnove hrvatskog jezika. Dywan je dio projekta Budimo inkluzivni sufinanciran sredstvima Europskih snaga solidarnosti Europske unije i Grada Vukovara, a njegove svakodnevne aktivnosti su: promoviranje inkluzivnog volontiranja, pomoć i podrška starijoj i nemoćnoj populaciji grada Vukovara (pomoć...

Volontiranje

Putovanje Hrvatskom

Ignasi Jimenez Fullana je međunarodni volonter PRONI Centra za socijalno podučavanje koji je došao u Vukovar preko programa Europskih snaga solidarnosti. U nastavku pročitaj njegovu priču 🙂 Pozdrav, moje ime je Ignasi i dolazim iz Španjolske. Prije nešto više od...

Aktivnosti Info centra za mlade Vukovar, Volontiranje

Dodijeljene Volonterske nagrade za 2020. godinu u Vukovaru

Povodom Međunarodnog dana volontera, PRONI Centar za socijalno podučavanje, nositelj programa Volonterski centar Vukovar, 4. prosinca uručio je godišnje volonterske nagrade pojedincima i organizatorima volontiranja s područja grada Vukovara. Volonterske nagrade za 2020. godinu pod sloganom „Gradimo svoju zajednicu!“ dodijeljene...

Volontiranje

Zavolontiraj se do Litve!

Udruga “SALTES” u sklopu svoja dva projekta – “Volunteering connecting people” i “Stronger local communities through Volunteering” – nudi nekoliko volonterskih pozicija u periodu od 12 mjeseci, točnije od 1. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021. godine u Vilniusu ili u Trakai. U ova dva...