Dan otvorenih vrata na Veleučilištu Lavoslav Ružička

Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru poziva te na Dan otvorenih vrata u srijedu 27. ožujka 2019.

PROGRAM