Dani Slame u Latinovcu i permakulturna konvergencija

Eko centar Latinovac organizira ovogodišnju permakulturnu konvergenciju u trajanju od 10. – 12. kolovoza.

Konvergencija počinje manifestacijom Dani slame u Latinovcu, 10. kolovoza.
Dana 11. kolovoza održati će se umrežavanje permakulturnih i ekoloških inicijativa, akcija i udruga – s naglaskom na međunarodnu suradnju i korištenje resursa Europske volonterske službe (EVS) u sklopu programa Erasmus+.

Dnevne aktivnosti počinju sa predavanjem o Europskoj volonterskoj službi, a u nastavku dana biti će organizirana pojedinačna izlaganja udruga i inicijativa sa ekološkim i permakulturnim interesima. Nakon izlaganja prisutni će biti podijeljeni u kampove ovisno o području djelovanja (npr. zaštita okoliša, prirodno graditeljstvo, volonterizam, proizvodnja hrane, promocija permakulture, projektni prijedlozi) gdje će dodatno moći razraditi ideje i razmijeniti kontakte.
Dnevne aktivnosti završavaju sa diskusijama i radionicama na otvorenom. U večernjim satima opuštanje uz gong zvučnu kupku do svitanja, nakon čega slijedi obrana permakulturnih diploma 12. kolovoza.

Troškove provedbe (hrane, materijala) manifestacije umrežavanja snosi Eko centar Latinovac, uz financijsku podršku Europske komisije (ERASMUS+).

Prijave putem e-mail adrese: ekocentarlatinovac@gmail.com.
Detaljan program ovdje.