Debata za mlade “Mladi trebaju izaći na izbore”

PRONI Centar/Info centar za mlade Vukovar, a u suradnji s Gimnazijom Vukovar organizira Debatu za mlade s tezom „Mladi trebaju izaći na izbore“.

Debata će se održati u četvrtak,
13. prosinca 2018. u 12:30 sati
u Gradskoj knjižnici Vukovar, Odjel za mlade Spajalica.

Debata je formalizirana, strukturirana i argumentirana rasprava na unaprijed zadanu tezu u kojoj se sučeljavaju dvije suprotstavljene strane – afirmacijska i negacijska s točno definiranim zadacima. Glavni cilj debate je razviti kritičko, logičko i kreativno razmišljanje mladih, a temeljeno na argumentima i potkrijepljeno odgovarajućim dokazima.

Na pripremnim radionicama mladi su podijeljeni u dvije skupine i obje skupine imaju zadatak pripremiti se za debatiranje i u afirmacijskom i u negacijskom timu. Koja skupina je afirmacijska, a koja negacijska mladi će doznati prije samog početka debate.

Pozivamo sve zainteresirane mlade da svojim prisustvom podrže naše gimnazijalce i gimnazijalke u debatiranju te na kraju, svojim glasovima, odluče koja skupina je bila uspješnija.