Edukacijski program “Praktičar_ka socijalnih inovacija”

Otvoren je Poziv za posljednju generaciju Praktičara_ki socijalnih inovacija, program koji je do sada završilo preko 100 mladih inovatora_ica!

  • Uskoro ćeš diplomirati ili si nedavno stekao_la zvanje, a nedostaju ti znanja kojima bi kroz praksu željela_lio doprinijeti lokalnoj zajednici u kojoj živiš?
  • Imaš ideje za rješavanje aktualnih društvenih problema, ali ti nedostaju potrebne vještine te želiš naučiti korisne metode rada koje će ti pomoći u realizaciji tvojih prijedloga?
  • Želja ti je u suradnji s drugim mladima steći iskustvo koje će ti kasnije pomoći u tvom aktivističkom i profesionalnom radu?

Ako si tijekom čitanja ovog uvoda na barem neko od ovih pitanja potvrdno kimnuo_la glavom, ekipa iz Inicijative mladih za ljudska prava onda za tebe ima dobre vijesti koje donosimo u nastavku!

Edukacijski program ‘Praktičar_ka socijalnih inovacija’ namijenjen je mladima između 18 i 30 godina koji studiraju i one koji su nedavno diplomirali, a trenutno nisu zaposleni u struci. Cilj ove edukacije je mladima ponuditi osnovna znanja, vještine i stavove koji će im omogućiti da dizajniraju, razviju i implementiraju vlastite socijalne inovacije.

Program je u posljednjih godinu dana uspješno završilo preko 100 mladih, a ovo je Poziv za posljednju generaciju pa iskoristi priliku i prijavi se!

 

Što ćeš dobiti pohađanjem ove edukacije?

  • Usavršiti postojeće i usvojiti nove metoda rada, pristupe problemima, vještine i znanja u području definiranja problema, istraživanja potreba, socijalnih inovacija, design thinkinga, oblikovanja projekta, izrade poslovnog plana itd.
  • Uz navedena teorijska znanja, imat ćeš priliku razviti i jedinstveni prototip/rješenje, odnosno socijalnu inovaciju koja odgovara na goruće društvene probleme, koje ćeš imati priliku sa svojim timom odabrati i pokušati riješiti
  • Podršku za razvoj socijalne inovacije i nakon završetka programaPriliku za umrežavanje s mladima iz cijele države, ali i s organizacijama civilnog društva, poslovnim sektorom te drugim akterima
  • Razmišljati outside the box i aktivno zajednički raditi u timu s ljudima iz raznih sredina, koje ćeš imati prilike bolje upoznati i s njima surađivati
  • Aktivnu mentorsku podršku, koja uključuje jasnu povratnu informaciju na rad, savjete za poboljšanje i pomoć u oblikovanju socijalne inovacije
  • Certifikat i dopunsku ispravu o završetku neformalnog edukacijskog programa

 

Kako izgleda program?

– Sudjelovanje je besplatno, a sastoji se od 150 sati edukacije koja uključuje teorijska predavanja, individualni i praktični rad u grupama (60 sati – predavanja i praktične vježbe; 90 sati – individualni i grupni zadaci). No, očekuje se redovito pohađanje programa od svih polaznika_ica.

– Kako bi se omogućilo sudjelovanje mladih iz cijele Hrvatske, kao i mladih koji imaju problema s mobilnošću, program će se izvoditi online putem platforme Zoom i drugih digitalnih alata

Program započinje 27. rujna i završava 1. prosinca 2022. godine.

– Teorijska predavanja se odvijaju u pravilu utorkom i četvrtkom od 9:30 do 13:30h (iznimno i ponedjeljak 3.10.). U dogovoru s grupom, moguće je organizirati dodatne termine za konzultacije.

– Predavanja izvode iskusne predavačice iz Inicijative mladih za ljudska prava u suradnji s vanjskim predavačima_cama koji su uspješni stručnjaci_kinje za design thinking, komunikaciju, zagovaranje i druge teme, a dolaze iz privatnog sektora i civilnog društva.

 

  • Raspored

 

 

 

 

Što očekuju od tebe?

→ Aktivno sudjelovanje na svih 150 sati programa. Dopušten broj izostanaka na teorijskom dijelu programa su 3 termina. Program je iznimno koristan, ali i intenzivan, a 150 sati programa uključuje i manji broj sati grupnog rada izvan redovnih termina, po dogovoru

→ Spremnost za izlazak iz ‘zone komfora’, evaluaciju vlastitih vještina, znanja i pristupa

→ Spremnost na timski rad odnosno rad u grupi koji će rezultirati zajedničkim rješenjem, koji je ponekad inspirativan i osnažujući, a ponekad i stresan

→ Sudjelovanje na kratkim provjerama znanja te završnoj prezentaciji rješenja/socijalne inovacije pred stručnim žirijem

→ Izraženi interes za doprinos zajednici i razvoj kreativnih rješenja za opće dobro, s posebnim naglaskom na inovacije koje pomažu marginaliziranim skupinama (npr. izbjeglicama).

 

Koji su kriteriji prijave?

Na edukacijski program ‘Praktičar_ka socijalnih inovacija’ možeš se prijaviti ako:

✔ imaš između 18 i 30 godina

✔ si završio_la ili pohađaš preddiplomsku ili diplomsku razinu studija (prednost imaju nezaposlene osobe koje su završile društveno-humanističke studije, no ako pokažeš visoku motivaciju, a ne dolaziš s ovih studija, također možeš sudjelovati u programu 🙂 ).

✔ nisi zaposlen_a u struci na ugovor o radu (radiš izvan područja društveno-humanističkog ili drugog usmjerenja za koje si se obrazovao_la)

✔ možeš pohađati predavanja u terminima navedenima u rasporedu programa

Također, prednost imaju osobe koje se smatraju marginaliziranima i imaju smanjene mogućnosti za sudjelovanje na neformalnim edukacijama (primjerice, jer imaju teškoće u kretanju, dolaze iz manjih sredina ili su marginalizirane: osobe s invaliditetom, pripadnici_e nacionalnih manjina, LGBTQ+ mladi i dr.)

Kako se prijaviti?

Rok prijave na program je 18. rujna do 23:59.

Informacije o izboru sudionika bit će poznate između 23. i 26. rujna. Broj sudionika je ograničen.

 

Cjelokupan Poziv možeš pronaći ovdje. 

 

Izvor: yihr.hr