Europske snage solidarnosti

Imaš između 18 i 30 godina i želiš solidarno i aktivno djelovati u društvu i pritom razvijati svoje vještine?

Europske snage solidarnost (ESS) pružaju ti jedinstvenu priliku boravka u nekoj drugoj zemlji i aktivnog sudjelovanja u rješavanju izazova lokalne zajednice, a sve u svrhu izgradnje solidarnog društva.

U inozemstvu možeš boraviti između 2 i 12 mjeseci, a pritom će ti svi troškovi biti pokriveni iz Erasmus+ programa (put, smještaj, prehrana, lokalni prijevoz, osiguranje, džeparac, tečaj jezika, potpora za osobe s invaliditetom, viza ili boravišna dozvola).

 

KAKO SE UKLJUČITI?

Prvi korak za sudjelovanjem u ESS-u je registracija i izrada profila na europa.eu/solidarity-corps

Tako će te zainteresirane organizacije moći kontaktirati i ponuditi ti projekt.  Registracija ne jamči sudjelovanje u projektu jer sve ovisi o raspoloživost projekta i interesima kandidata.

 

ŠTO MOŽEŠ RADITI?

Organizacije mogu nuditi projekte koji pokazuju i potiču solidarnost kao zajedničku vrijednost europskog društva, npr. državljanstvo i demokratsko sudjelovanje, okoliš i zaštita prirode, zdravlje i dobrobit, obrazovanje i osposobljavanje, zapošljavanje i poduzetništvo, kreativnost i kultura, tjelesni odgoj/sport, socijalna pomoć i socijalna skrb, prihvat i integracija izbjeglica i migranata, sprečavanje katastrofa i oporavak.

Ne trebaju ti posebna znanja ili kvalifikacije – dovoljna je motivacija i želja za sudjelovanjem. Po završetku projekta sudionici Europskih snaga solidarnosti steći će pravo na certifikat Europskih snaga solidarnosti.

#EuropskiTjedanMladih      #EurodeskHrvatska    #youthweek

VIŠE INFORMACIJA POTRAŽI NA
Europski portal za mlade