Grad Vukovar raspisao natječaj za posao u javnim radovima

Grad Vukovar u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kao i prijašnjih godina raspisao je natječaj za posao u Javnim radovima – Uređenje, revitalizacija i privođenje namjeni javnih površina na području grada Vukovara.

Od vas se traži da posjedujete neku od ponuđenih razina obrazovanja:

  • osnovna škola niži razredi
  • završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: nije važno

Vaš posao obuhvata:

  • uređenje javnih površina
  • krčenje divljeg raslinja
  • sadnja trave i sadnica drveća
  • bojanje dječjih igrala, klupa i koševa za otpatke

Rok za podnošenje prijave je 23.07.2020.

Natječaj je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči.