Grad Vukovar raspisao POZIV za dodjelu nagrade studentima za izvrsnost

Grad Vukovar nagradit će u 2022. godini studente, koji su u akademskoj godini 2021./2022. u statusu redovnog studenta u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, ostvarili izvrstan uspjeh s prosjekom ocjena od 4.50 do 5.00, na studijima u Republici Hrvatskoj.

  • Pravo na nagradu ostvaruju studenti koji:

– imaju prebivalište na području grada Vukovara, kontinuirano od početka akademske
godine 2021./2022.,
– u akademskoj godini 2021./2022. imaju status redovnog studenta u sustavu visokog
obrazovanja u Republici Hrvatskoj,
– su u akademskoj godini 2021./2022. ostvarili izvrstan uspjeh s prosjekom ocjena od
4.50 do 5.00.

  • Visina jednokratne nagrade utvrditi će se odlukom gradonačelnika, sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Vukovara za 2022. godinu za tu namjenu i broju studenata, koji ostvaruju pravo na nagradu.

 

Uz prijavu studenti prilažu:

– presliku važeće osobne iskaznice,
– uvjerenje MUP-a o prebivalištu/Elektronički zapis o prebivalištu, izdano od datuma objave
ovog javnog poziva, iz kojeg je vidljivo kontinuirano prebivalište na području Grada
Vukovara od početka akademske godine 2021./2022.,
– POTVRDU ustanove iz sustava visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj o prosječnoj
ocjeni u akademskoj godini 2021./2022., i
– IBAN broja žiro-računa studenta (presliku bankovne kartice ili potvrdu banke s IBAN
brojem).

 

  • Prijava s traženim prilozima podnosi se na adresu:

Grad Vukovar, Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar, s naznakom “Za dodjelu nagrade studentima za izvrsnost“.

Prijave se podnose poštom ili neposrednom predajom u pisarnici Grada Vukovara.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave ovoga Javnog poziva. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Ovaj Javni poziv objavljuje se na internetskoj stranici Grada Vukovara i u Vukovarskim novinama (10. listopada).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 456-545 ili na mail: jakica.rajkovic@vukovar.hr

ODLUKA

JAVNI POZIV

OBRAZAC PRIJAVE

 

Izvor: Grad Vukovar (službena stranica)