I ovaj utorak novi jezični savjeti

U današnjem članku možete čitati o prijedlozima (veznicima) zbog i radi. Jezično iskustvo u nastavi Hrvatskoga jezika pokazuje kako veliki broj govornika standardnoga jezika ne razlikuje u govoru i pismu ove prijedloge (veznike). Razlika uporabe prijedloga izuzetno je važna  i nije svjedno koju ćemo riječ upotrijebiti.

Gramatika razlikuje uporabu ovih prijedloga (veznika) s obzirom na značenje rečenice.

 

  • O uzroku, posljedicama i namjeri…

O uzroku kada želimo izreći zašto se nešto dogodilo, što je uzrokovalo neki događaj upotrijebit ćemo riječ zbog.

S obzirom da  zbog  izriče uzrok možemo ga zamijeniti i rječju jer.

Nisam išao u školu zbog bolesti.

Nisam išao u školu jer sam bolestan.

 

O namjeriradi je prijedlog i veznik kojim se izriče namjera, svrha i cilj radnje.

Idem u školu radi učenja.

Idem u školu da bih učio.

 

Katkad nije posve jasno koji od tih prijedloga (veznika) treba upotrijebiti. U svakodnevnom životu često viđamo ovakve natpise.

Zatvoreno zbog preuređenja.

Zatvoreno radi preuređenja.

 

U primjeru broj 1 gdje je upotrijebljen prijedlog zbog razumjet ćemo da je zatvoreno kako bi se preuredilo (namjera).

U primjeru broj 2 izričemo uzrok jer je preuređenje uzrokovalo zatvaranje.

U takvim je slučajevima bolje upotrijebiti uzročni prijedlog zbog jer uzrok ne uključuje nužno i namjeru, dok namjera uvijek uključuje i uzrok.

 

Izvor:

rubriku “Jezični savjeti” priprema Irina Marić, prof.

i volonterka Info centra za mlade Vukovar