Info točke ICM-a: Priroda vrišti za pomoć!

Nakon praznika slijedi nova tema i nova info točka Info centra za mlade Vukovar.

Kada smo promišljali koju temu/područje bi obradili, naši strani volonteri Lucas i Alexandra odlučili su se za prirodu/okoliš. Smatraju da se događaju velike ekološke promjene kod nas, a i u svijetu te su ovoj temi pristupili pažljivo i istraživački.

Iznenadili biste se što se događa sa velikim gradovima svijeta i rijetkim životinjama u ovim vremenima ekoloških promjena:

 

 

Također slijedi i …

 

 

Obradi ove teme pristupili su volonteri PRONI CentraAlexandra i Lucas (volonteri Europskih snaga solidarnosti), a potom su postavili info materijale na info točke dostupne na šest lokacija u gradu Vukovaru: četiri srednje škole, Veleučilište Lavoslav Ružička i studentski dom Leopold.

 

 

Izvor: Info centar za mlade Vukovar (Lucas i Alexandra)