Irina Marić – Upoznajte Novinarku Volonterku ICM-a

Info centar za mlade Vukovar nastavlja s predstavljanjem Novinara/ki – Volontera/ki – četvrta po redu je… profesorica Irina Marić.

1. Za početak, ukratko nam se predstavi!

Zovem se Irina Marić. Rođena sam 1984. godine u Vukovaru i od tada sam neraskidivo vezana s tim gradom. Završila sam opću Gimnaziju u Vukovaru 2004., a potom upisala Filozofski fakultet u Osijeku, odsjek kroatistika. Diplomirala sam u siječnu 2009. godine, a od rujna 2009. radim u struci, najprije u Osnovnoj školi Antuna Baurea u Vukovaru, a potom dobivam stalni posao u Tehničkoj školi Nikole Tesle u Vukovaru.

2. Jedna rečenica ili citat koji te opisuje:

Biti učitelj, nastavnik, profesor i odgajatelj najvažniji je i najteži posao na svijetu. Bez dobroga učitelja, odlične rezultate ne može postići nijedno zanimanje. Bez obrazovanja, odgoja i dobrog sustava školstva društvo je osuđeno na prosječnost, a konačno i na propast. Često učenicima citiram i rado o tome diskutiramo kako je:  “Obrazovan je narod lako voditi, ali ga je teško vozati!”

3. Kako ulažeš u vlastito znanje i stjecanje novih vještina? Što radiš u slobodno vrijeme? Doprinose li te aktivnosti tvom profesionalnom razvoju?

U radu s učenicima, u izvannastavnim aktivnostima,  postižem zapažene rezultate. Tijekom 2011. i 2012. godine sudjelovala sam  na Županijskoj smotri – Lidrano s listom Tehničke škole Nikole Tesle „Teslići“. „Teslići“ su jedine srednjoškolske novine u Vukovaru. S učenicima tijekom 2013., 2014., 2015. i 2016. godine uređujem „Godišnjak Tehničke škole Nikole Tesle“.

2012. godine uredila sam zbirku poezije „Svijetla strana svemira“ mladog vukovarskog pjesnika Anđela Mijića.

Od 2013. godine sudjelujem u radu Ministarsva znanosti, obrazovanja i sporta kao članica Povjerenstva za izradu prijedloga pravilnika kojim se uređuje pitanje obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih sredstava.

Tijekom 2013. godina bila sam suradnica u izradi čitanke za treći razred srednjih strukovnih škola.

2013. godine uredila sam monografiju udruge Vukovarske iskrice „Daj pet“.

2013. godine uredila sam monografiju Udruge slijepih Vukovarsko-srijemske županije.

Od 2015. godine članica sam Povjerenstva na Županijskoj smotri Lidrana u dramsko-scenskom izrazu.

2015. godine lektorirala sam suvremeni hrvatski roman „Crni kaput“ autorice Tanje Belobrajdić.

U 2015. godini napisala sam i objavila pri izdavačkoj kući „Alfa“ priprave za nastavu hrvatskoga jezika za drugi razred srednjih strukovnih škola.

Volonterka sam Vukovarskih iskrica – udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Vukovar i jedna od voditeljica jezične radionice udruge koja se održava svake srijede.  Ono što je za istaknuti je kako udruga okuplja mlade volontere iz Tehničke škole Nikole Tesle koji pomažu korisnicima, s njima provode slobodno vrijeme i druže se. Tako uspijevamo senzibilizirati mlade koji shvaćaju koliko je malo potrebno da bi se prebrodile razlike.

Surađujem s gradskim institucijama i instutucijama u Osijeku i Zagrebu, Hrvatskim domom Vukovar, udrugom Europski dom Vukovar, Domom učenika Vukovar, FadeIn Osijek, Nansen Dialog Centar Osijek, Udruga Nikola Tesla – genij za budućnost iz Zagreba i dr.

14.10. 2016. stekla sam zvanje profesora mentora i time napredovala u struci.

U studenome 2016. godine bila sam predsjednica povjerenstva za literarni izričaj učenika osnovnih škola Vukovarsko-srijemske županije na natječaju „Napiši pjesmu i osvoji bicikl“.

Od prosinca 2016. godine sudjelujem u edukaciji nastavnika za otvaranje interkulturalne škole „Dunav“.

Kao mentorica učenicima postižem zapažene rezultate na državnom natjecanju  u projektu „Čitanjem do zvijezda“.

S učenicima sudjelujem na natjecanju „Ponos domovine“ gdje su također učenici postigli odlične rezultate.

U slobono vrijeme rado ispijam kave na Dunavu s prijateljima, a večeri su posvećene fitnesu.

Svim aktivnostima kojima se bavim u slobodno vrijeme pokušavam spojiti znanje i sposobnosti i pomoći mladima.

4. Koji je, trenutno, najveći problem vezan uz mlade u Vukovaru i u Hrvatskoj? Doprinosiš li rješenju tih problema svojim radom i/ili osobnim razvojem? Ako da, kako?

Kao učitelju, zadatak mi je poticati  međusobno poštivanje različitosti i suradnju. Unazad nekoliko godina, velika je pozornost posvećena upravo prihvaćanju različitosti (rasnoj, vjerskoj i spolnoj). Odgojem i edukacijom trebamo razvijati vještine tolerancije i uvažavanja tuđih mišljenja i ponašanja. To znači da prihvaćanje različitosti trebamo ugraditi u vlastiti sustav vrijednosti. Radom u školi upoznajem mlade ljude. Razumijevanjem stvarnosti pokušavam postati bogatija i obogatiti mladost u svojoj sredini.. Prihvaćanje i razumijevanje različitosti temelji su kvalitetnije komunikacije i života cijele društvene zajednice. Različitost je životno bogatstvo. Želja mi je osposobiti se za promicanje ideja o međusobnom razumijevanju i uvažavanju različitih kulturnih zajednica.

5. Koja je tvoja definicija uspjeha i neuspjeha?

Ambiciozni i uspješni ljudi uvijek su spremni za učenje i nove izazove, no postoji osobina, koja ih karakterizira, a koja je ujedno i najvažnija za uspjeh. Radi se o savjesnosti. Naime, mišljenja sam da ljudi su koji ju posjeduju pedantni , perfekcionistički odrađuju posao, točni su, poštuju rokove i ništa im nije teško napraviti. Analitični su, korektni, kolegijalni, usredotočeni na ciljeve i odlučni. Neuspjeh leži u našim glavama, odlukama i nezainteresiranosti, a ne u nemoći.

6. Koje prepreke mladi moraju prevladati kako bi napredovali u društvu? S kojim poteškoćama si se susrela u ostvarenju svojih ciljeva/ideja i kako si ih riješila?

Mlade, osim što  treba poučiti,  treba i odgajati za svijet koji ih čeka. Mišljenja sam da svojim znanjem i upornošću mogu doprinijeti zajedničkom cilju.

7. Navedi primjer ili ideju koju si sama osmislila i provela u djelo. Kakvi su bili rezultati i što te ponukalo na to?

U školi u kojoj sam zaposlena izradila sam Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika, presjednica Povjerenstva za izbor učenika generacije, dio sam tima za promidžbu škole, akcijskoga tima. Vodim nekoliko slobodnih aktivnosti: Čitanjem do zvijezda, Ponos domovine i Školski godišnjak. Petu godinu zaredom autorica sam, dizajnerica i urednica Školskoga godišnjaka.

8. Koji su tvoji životni ciljevi? Gdje se vidiš za pet godina?

Životni mi je cilj napredovati u struci, raditi u odgoju i obrazovanju, ali isto tako i na osobnom planu odgajati i obrazovati u svom krilu barem jedno malo biće.

9. Što želiš poručiti mladima u Vukovaru i šire?

Mladost brzo prolazi, budite savjesni, uporni i iskreni. Obrazujte se i odgajajte. Budite ljudi.