Istraživanje o navikama građana o volonterstvu i načinima vrednovanja volonterskog rada

PRONI Centar za socijalno podučavanje kroz dugoročni program ‘Volonterski centar Vukovar’, kojeg financijski podupire Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, provodi anonimno istraživanje o navikama građana o volonterstvu i načinima vrednovanja volonterskog rada na području Vukovarsko-srijemske županije s ciljem razvoja smjernica rada te prilagođavanja usluga za volontere i organizatore volontiranja temeljene na analizi provedenog istraživanja.

Ovim istraživanjem planirano je obuhvatiti najmanje 200 građana.