Izazovi informiranja mladih danas

PRONI Centar/Info centar za mlade Vukovar u okviru 13. Dana informiranja mladih (VuMi) provodi kratko istraživanje među mladima na temu informiranja mladih.  Cilj istraživanja je saznati navike mladih prilikom informiranja te izazove s kojima se susreću.

Rezultati upitnika poslužit će kao uvod u Okrugli stol “Izazovi informiranja mladih danas”,  koji će se održati u sklopu Dana informiranja mladih.

LINK za upitnik OVDJE