Izdavanje osobnih dokumenata

Osobna iskaznica

Osobna iskaznica je elektronička javna isprava kojom dokazujete vaš identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja i prebivalište u Hrvatskoj

Osobna iskaznica obvezna je isprava za starije od 18 godina s prijavljenim prebivalištem u Hrvatskoj.

Pravo na hrvatsku elektroničku osobnu iskaznicu imaju svi hrvatski državljani bez obzira na godine života i bez obzira imaju li ili nemaju prebivalište u Hrvatskoj. Ako nemaju prebivalište u Hrvatskoj, upisat će se podatak o prebivalištu u inozemstvu i u tom slučaju osobna iskaznica ne služi kao dokaz prebivališta.

Zahtjev za izdavanje podnosi se policijskoj upravi ili postaji nadležnoj prema prebivalištu podnositelja, a osoba koja uz prebivalište ima prijavljeno i boravište, zahtjev može predati i u policijskoj upravi ili postaji nadležnoj prema mjestu boravišta. Oni s prebivalištem u inozemstvu, zahtjev podnose u bilo kojoj policijskoj upravi ili postaji koja ima upravne poslove.

Popis i adrese policijskih uprava/postaja možete pronaći na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova

Policijske uprave.

Potrebna dokumentacija

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice potrebno je:

 • izvršiti uplatu ovisno o odabranom postupku izdavanja
 • dati na uvid ranije izdanu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu kojom se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo podnositelja zahtjeva (ranije izdana javna isprava s fotografijom, a identitet djece koja ne posjeduju osobne isprave potvrđuju roditelji svojom izjavom)
 • priložiti jednu fotografiju u boji dimenzija 3,5 cm x 4,5 centimetra
 • potpisati Ugovor o davanju usluga certificiranja.

Elektronički nosač podataka, vrste i rok važenja

Osobna iskaznica sadrži elektronički nosač podataka (čip) na koji se uz podatke ispisane u vizualnoj zoni kartice osobne iskaznice, mogu pohraniti jedan ili dva certifikata, i to:

 • identifikacijski certifikat koji se koristi za elektroničku potvrdu identiteta i autentikaciju prilikom pristupa elektroničkim uslugama
 • potpisni certifikat koji se koristi kao podrška naprednom elektroničkom potpisu i zamjenjuje vlastoručni potpis sukladno zakonu kojim je reguliran elektronički potpis.

Digitalni certifikati pohranjuju se ovisno o dobi:

 • eOI izdana djeci do navršenih pet godina ne sadrži identifikacijski niti potpisni certifikat
 • eOI izdana djeci od navršenih pet do navršenih 18 godina sadrži identifikaciji certifikat
 • eOI izdana osobama od navršenih 18 do navršenih 65 godina sadrži identifikacijski i potpisni certifikat
 • osobe s navršenih 65 godina mogu po vlastitoj želji ishoditi osobnu iskaznicu s ili bez identifikacijskog i potpisnog certifikata.

Elektronička osobna iskaznica s aktivnim identifikacijskim certifikatom služi za prijavu u sustav e-Građani i druge e-usluge

e-Građani.

Uz potpisni certifikat, elektronička osobna iskaznica služi za obavljanje aktivnosti vezanih za ovjeru dokumenata elektroničkim potpisom kao valjanom zamjenom za vlastoručni potpis.

Rok važenja osobnih iskaznica i certifikata koje sadrži je pet godina.
Iznimno, osobna iskaznica koja je izdana osobi s navršenih 65 godina nema roka važenja.

Osoba s navršenih 65 godina koja ishodi osobnu iskaznicu koja sadrži certifikate, protekom roka važenja certifikata (pet godina) može nastaviti koristiti osobnu iskaznicu, ali njome neće moći obavljati elektroničku potvrdu svojeg identiteta niti će joj ona moći služiti za izradu naprednog elektroničkog potpisa. Ako će osoba s navršenih 65 godina nakon isteka roka važenja certifikata htjeti i dalje koristiti osobnu iskaznicu za osiguranje elektroničke potvrde svojeg identiteta te za izradu naprednog elektroničkog potpisa (kao elektroničku ispravu), morat će podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.

Izdavanje nove osobne iskaznice

Prilikom zamjene osobne iskaznice kojoj je istekao rok važenja potrebno je priložiti staru osobnu iskaznicu koja se poništava i vraća.

Ako podnositelju zahtjeva nije već izdana osobna iskaznica ili putovnica Hrvatske, potrebno je službenoj osobi dati na uvid domovnicu i izvadak iz matice rođenih ili rodni list.

Osoba čije se ime i prezime sastoji od više riječi, koje se zbog broja slova koja sadrže ne mogu upisati u prostor za upis imena i prezimena, u obrazac osobne iskaznice upisat će se one riječi osobnog imena koje je osoba izjavom pred matičarom odredila za uporabu u pravnom prometu.

Iznimno, prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana putovnica ili osobna iskaznica koja sadrži OIB, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije značajno promijenjen.

Elektronička osobna iskaznica u redovnom postupku izdaje se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva:

 • cijena eOI koje se izdaju djeci do navršenih 5 godina koje ne sadrže certifikate je 60 kuna
 • cijena eOI koje se izdaju djeci od navršenih 5 godina i punoljetnim osobama koje sadrže jedan ili dva certifikata je 79,50 kuna
 • cijena eOI koje se izdaju osobama s navršenih 65 godina koje ne sadrže certifikate je 49,50 kuna.

Elektronička osobna iskaznica u ubrzanom postupku za sve podnositelje zahtjeva izdaju se u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 195 kuna.
Elektronička osobna iskaznica u žurnom postupku za sve podnositelje zahtjeva izdaju se u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 500 kuna.

Osoba je dužna preuzeti izrađenu osobnu iskaznicu u roku od 90 dana od dana proteka roka za izdavanje osobne iskaznice.

Putovnica

Putovnicu ste dužni nositi kad putujete u inozemstvo, a zahtjev za njezino izdavanje podnosite osobno u policijskoj upravi ili postaji te putem sustava e-Građani

Putna isprava (putovnica) je javna isprava kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo.

Dužni ste je nositi kad putujete u inozemstvo, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno. Izdaje je policijska uprava, odnosno postaja ili se izdaje putem sustava e-Građani, a građaninu koji boravi u inozemstvu putovnicu može izdati i diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske.

Izdavanje putovnice u policijskoj upravi odnosno postaji

Zahtjev za izdavanje putovnice podnosite osobno u policijskoj upravi, odnosno postaji, neovisno o mjestu prebivališta. Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik.

Potrebni su vam:

 • osobna iskaznica ili druga isprava na temelju koje se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo
 • dokaz o uplati u državni proračun:
  • iznosa od 320 kuna za izdavanje biometrijske putovnice u redovnom  postupku
  • iznosa od 410 kuna za izdavanje biometrijske putovnice u žurnom postupku za koju se zahtjev podnosi u Policijskoj upravi zagrebačkoj, odnosno iznosa od 465 kuna za izdavanje biometrijske putovnice u žurnom postupku, za koju se zahtjev podnosi u ostalim policijskim upravama ili postajama u njihovom sastavu
 • upravna pristojba za izdavanje putne isprave u iznosu od 35 kuna, a za izdavanje putovnice u žurnom postupku upravna pristojba u iznosu od 140 kuna (iznos od 35 kuna može se uplatiti u državnim biljezima, putem uplatnice ili internet bankarstva, a iznos od 140 kuna samo putem uplatnice ili internet bankarstva)
 • iznos koji se plaća za izdavanje putovnice može se uplatiti na uplatnom mjestu FINA-e, poslovne banke ili putem internet bankarstva. Uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za putovnicu po modelu HR65 7005-434-OIB (navesti OIB osobe kojoj će se izraditi putovnica). Kod uplate upravne pristojbe putem uplatnice ili putem Internet bankarstva potrebno je pod opis plaćanja navesti “državne upravne pristojbe”, a uplatu izvršiti na IBAN broj državnog proračuna HR1210010051863000160 po modelu HR64 poziv na broj 5002-713-23043
 • fotografija – 35 x 45 milimetara, (naglasak fotografu da je fotografija za biometrijsku putovnicu)
 • stara putna isprava, koja  će se poništiti i vratiti
 • za malodobnu djecu za koju se traži prva putovnica, a nemaju osobnu iskaznicu: izvadak iz matice rođenih ili rodni list i domovnica (djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva, odnosno radi davanja otisaka prstiju koji se pohranjuju u čipu biometrijske putovnice).

Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

IZVOR: https://gov.hr/