Javni poziv redovitim studentima s područja Vukovarsko-srijemske županije za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza vlakom za 2022. g.

Javni poziv redovitim studentima s područja Vukovarsko-srijemske županije za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza vlakom za 2022. g.

Pravo na sufinancirani prijevoz ostvaruju redoviti studenti s područja Vukovarsko-srijemske županije koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

–        Status redovitog studenta preddiplomskog sveučilišnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija u statusu redovitog studenta i studenta s invaliditetom koji pohađa poslijediplomski sveučilišni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

–        Prebivalište na području Vukovarsko-srijemske županije.

Kriteriji prema kojima redoviti studenti ostvaruju pravo na sufinancirani prijevoz vlakom

Pored općih uvjeta iz točke V. ovog Javnog poziva, pravo na sufinancirani prijevoz ostvaruju redoviti studenti prema sljedećim kriterijima:

  • Redoviti studenti koji studiraju u Osijeku i Slavonskom Brodu imaju pravo na 2 besplatne povratne karte ili 4 besplatne jednosmjerne karte tijekom kalendarskog mjeseca.
  • Redoviti studenti koji studiraju u ostalim mjestima (Zagreb, Rijeka, Split i druga mjesta) imaju pravo na 1 besplatnu povratnu kartu ili 2 besplatne jednosmjerne karte tijekom kalendarskog mjeseca.
  • Redoviti studenti koji studiraju na području Vukovarsko-srijemske županije imaju pravo na besplatnu mjesečnu kartu.

Prijave na Javni poziv prijavljuju se na propisanom obrascu koji je objavljen na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije http://www.vusz.hr/.

Prijavi treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj godini 2021./2022. o statusu redovitog studenta
  • Preslika osobne iskaznice

Obrazac se ispunjava isključivo na računalu.

Javni poziv je otvoren danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr) 15. veljače 2022. godine do  31. prosinca 2022. godine odnosno do utroška financijskih sredstava, kojih na raspolaganju u okviru ovog Poziva ima 750.000,00 kn.

Za detaljnije informacije o Pozivu informirajte se ovdje i iskoristite svoje mogućnosti.

Izvor: vusz.hr