Javni poziv za sudjelovanje na radionicama Dramskog studija

U sklopu EU projekta “Cooltura“ Hrvatski dom Vukovar i ove godine provodi upis polaznika na besplatne radionice Dramskog studija.
U programu Dramskog studija mogu sudjelovati svi zainteresirani učenici osnovnih i srednjih škola te mladi do napunjene 25 godine koji su razvili interes prema kazalištu, žele vježbati dikciju, ponašanje na sceni, upoznati funkcioniranje kazališta, družiti se.
  • Radionice će se održavati subotom, a upis je 3. rujna 2022. u 14.30 sati.
Radionice su prilagođene njihovom uzrastu (učenici su podijeljeni u 2 starosne skupine).
Mogu sudjelovati učenici koji su dolazili i prethodnih godina, a posebno pozivamo nove članove da nam se priključe.
Organizacija radionica financirana je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  • Više o projektu:
Trajanje projekta: 36 mjeseci
Vrijednost projekta: 1.330.560,76 HRK
Iznos EU potpore: 100%
  • Cilj projekta:
Unaprjeđenje kulturnih i umjetničkih aktivnosti na području grada Vukovara uključivanjem djece i mladih u inovativne kulturne i umjetničke sadržaje i programe.
  • Ciljne skupine: djeca i mladi na području grada Vukovara
Projektne aktivnosti:
1. Uključivanje djece i mladih u kulturne i obrazovne programe dramskog studija
2. Promidžba i vidljivost
3. Upravljanje projektom i administracija
  • Kontakt
Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar
Josipa Jurja Strossmayera 20
32 000 Vukovar
Tel.: +385 (0) 32 450 678
Fax.: +385 (0) 32 443 163
E-mail: projekt.cooltura.hdvu@gmail.com
Ivanka Miličić, voditeljica projekta