Par riječi o svakodnevnim jezičnim pogreškama

 

Slušajući televizijske i radijske emisije možemo čuti voditelje kako slušatelje ili gledatelje pozdravljaju s „dobro veče“, „zahvaljuju se“ na pozornosti i uporabljuju izraz „hvala lijepa“ do sljedećega gledanja ili slušanja. Pa evo, prokomentirajmo u čemu je tajna pogreška ovih čestih izraza:

  1. „Dobro veče!“

S obzirom na to da se taj pozdrav sastoji od imenice večer koja je ženskoga roda, i pridjev koji stoji uz nju mora biti u ženskome rodu. Stoga je pogrešno: „Dobar večer!“, „Dobro večer!“, a pravilno: „Dobra večer!“. Premda je u hrvatskome jeziku zabilježen i leksem veče koji je srednjega roda, u standardnome se jeziku ne preporučuje njegova uporaba. Tako je pogrešno i: „Dobro veče!“.

 

  1. „Zahvaljujem se.“

Zahvaliti i zahvaliti se dva su različita glagola, ali često ih nepravilno koristimo u govoru i pismu.

Glagolom zahvaliti izražava se zahvalnost na nečemu.

Zahvaljujem vam na gostoprimstvu.

I glagolom zahvaliti se izražavamo zahvalnost, ali ono što nam je ponuđemo odbijamo na pristojan način.

Zahvaljujem vam se na gostoprimstvu. (ali odbijam to gostoprimstvo)

 

  1. Hvala lijepa!“

Pravilno je i piše se hvala lijepa. Riječ hvala imenica je ženskoga roda, stoga uz nju stoji pridjev ženskoga roda. Ako se lijepo odnosi na glagol zahvaljivati, onda stoji u priložnom obliku (lijepo je zahvalio, lijepo smo im zahvalili…). Uz hvala stoji prijedlog na, a ne za (hvala na kolačima, hvala na pozivu, hvala na pomoći).

 

Rubriku “Jezični savjeti” priredila Irina Marić

volonterka Info centra za mlade Vukovar