Kampanja “RemekTijelo”

U okviru javnozdravstvene kampanje “RemekTijelo”, Dnevna bolnica za poremećaje hranjenja H(RANA) i Etnografski muzej u Zagrebu otvorili su online natječaj za prijavu u program Male škole prevencije poremećaja hranjenja.

Natječaj je namijenjen učenicima viših razreda osnovnih škola (7. i 8.) te prvog i drugog razreda srednjih škola.

Zainteresirani učenici trebaju na kreativan način izraziti što za njih znači “RemekTijelo”, a mogu se prijaviti sa samostalnim radovima ili grupnim radom u skupini od najviše četiri člana.

  • Za prijavu na natječaj radovi se šalju na adresu elektroničke pošte remektijelo.emz@gmail.com i primaju se do 20. prosinca.

 

Rad je potrebno prijaviti pod šifrom, bez navođenja imena i prezimena autora, a šifra može sadržavati brojke, slova te specijalne znakove i simbole.

  • Inspiraciju za radove učenici mogu potražiti u krilaticama koje glase: “Ako ti je izgled bitan, možda si iznutra sitan.”, “Rulam i kad fulam.”, “Svako tijelo je remek-djelo.”, “Bolje spika nego slika.”, “Savršeno sam nesavršen(a).”, “Lajkaj me u oči”, “Hrana nije rana” i ”Ljubav voli mane.”

 

Svi učenički radovi bit će dostupni na društvenim mrežama kao dio izložbe “Lica gladi” u Etnografskom muzeju koja je otvorena do 2. svibnja 2023, budući da su javnozdravstvena kampanja “Remek Tijelo” i Mala škola prevencije poremećaja hranjenja prateće aktivnosti izložbe.

Autori najboljih radova, njih 30, dobit će priliku sudjelovanja u Maloj školi prevencije poremećaja hranjenja. Mala škola prevencije sastoji se od osam radionica koje će voditi educirani terapeuti Dnevne bolnice za poremećaje hranjenja.

  • Početak je predviđen za siječanj 2023. godine, a radionice će se odvijati svaka dva tjedna subotom u Etnografskom muzeju u Zagrebu.

 

“Učenici će tijekom radionica moći bolje upoznati i razumjeti sebe i svoj odnos prema tijelu, emocijama, hrani, očekivanjima okoline i sebe samih, te će raditi na odnosu prema vršnjacima i slikama koje im se predstavljaju u medijima i na društvenim mrežama”, izjavio je Hrvoje Handl, voditelj Dnevne bolnice H(RANA) u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Jankomiru.

 

Važno:

Po završetku programa polaznici Male škole prevencije poremećaja hranjenja izradit će završne radove pod mentorstvom voditelja radionica i tako postati vršnjački edukatori koji će potom stečeno iskustvo i znanje dijeliti s vršnjacima u cijeloj zemlji kao ambasadori prevencije poremećaja hranjenja.

 

Izvor: Etnografski muzej u Zagrebu