“Kaufland škola voća i povrća”

Kaufland je u sklopu projekta „Kaufland Škola Voća i Povrća“ odlučio tijekom školske godine 2017./ 2018. donirati voće i povrće osnovnim školama partnerima u Hrvatskoj, radi promocije zdrave i kvalitetne prehrane. U tu svrhu provedeno je natjecanje radi odabira po jedne škole partnera za svaku poslovnicu Kauflanda u Republici Hrvatskoj.

Kako bi sudjelovale u natjecanju osnovne škole su trebale skupiti što više računa iz Kauflanda s minimalno jednom vrstom voća ili povrća te uz svaki račun priložiti crtež barem jednog komada voća ili povrća koje se nalazi na računu.

Osnovna škola Nikole Andrića Vukovar je izabrana zajedno sa još 23 škole kojoj će Kaufland jednom tjedno donirati svježe voće i povrće tijekom školske godine 2017./2018.