Konferencija “Mentalno zdravlje za sve”

“Mentalno zdravlje za sve!” je Erasmus + projekt kojeg provodi udruga Aktivni građani.

Projekt za cilj ima osnaživanje mladih za aktivno djelovanje na ovom pitanju, senzibiliziranje javnosti i osvješćivanje važnosti pitanja mentalnog zdravlja.

Kroz mjesec travanj u sklopu ovog projekta održat će se konferencije u čak tri grada – 9. travnja u Zagrebu16. travnja u Rijeci, 23.travnja u Osijeku te završna konferencija u Zagrebu, 30. travnja 2021. godine na kojoj će sudjelovati sudionici s prethodne tri. Vrijeme održavanja konferencija je od 9:00 do 19:00 sati.

Na konferencijama će se okupiti mlade od 18 do 30 godina s kojima će se raspravljati o važnosti mentalnog zdravlja, rezultatima istraživanja te će se osmisliti zagovarački dokument vezan za mentalno zdravlje i mlade.

Sudjelovanje je besplatno, ali je broj sudionika ograničen na 30, stoga je potrebno prijaviti se putem obrasca.

Više o konferenciji potražite na Facebook eventu.