„Kulturne pričaonice – kultura komunikacije“

Europski dom Vukovar u okviru projekta SKVIK – Stvaramo kulturu virtualno i kreativno, najavljuje drugi ciklus online radionica unutar kojih će se provoditi interaktivna obuka za razvijanje komunikacijskih vještina za mlade do 25 godina.
„Kulturne pričaonice – kultura komunikacije“ vodit će magistra sociologije Maja Buljubašić, svakog četvrtka od 17:00h. Nakon završenog ciklusa sudionici će dobiti potvrde o stečenim vještinama.
Raspored radionica:
13.01.2022. – Upoznavanje s polaznicima, predstavljanje projekta i uvod u kulturu komunikacije
20.01.2022. – Neverbalna komunikacija i govor tijela
27.01.2022. – Načela uspješne komunikacije
3.02.2022. – Komunikacijske vještine (aktivno slušanje, kontrola emocija i upravljanje stresom)
10.02.2022. – Javna komunikacija i nastup
17.02.2022. – Sloboda govora ili govor mržnje?ghgfhfg
24.02.2022. – Poteškoće u komunikaciji
3.03.2022. – Nenasilna komunikacija – jezik života
10.03.2022. – Rodno osjetljiv govor i nediskriminatorno izražavanje
Zainteresirani za sudjelovanje trebaju poslati svoje podatke (ime, prezime, datum rođenja i broj telefona) na skvik@edvu.hr