Međunarodni dan mira!

Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan mira.
Utemeljila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda (UN) 1981. godine u svrhu obilježavanja i jačanja ideala mira među svim narodima i državama. 🇺🇳
  • Ova je godina posvećena temi: 𝗘𝗻𝗱 𝗥𝗮𝗰𝗶𝘀𝗺. 𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 – 𝗭𝗮𝘂𝘀𝘁𝗮𝘃𝗶𝗺𝗼 𝗿𝗮𝘀𝗶𝘇𝗮𝗺. 𝗜𝘇𝗴𝗿𝗮𝗱𝗶𝗺𝗼 𝗺𝗶𝗿.
Svi mi imamo ulogu u njegovanju mira.
Rasizam razdvaja ljude u vremenu kada bismo se trebali okupiti i biti kao jedno, kako bismo popravili naš polomljeni svijet.