Mitovi i činjenice o nestalim osobama u Hrvatskoj

Tko su nestale osobe?

Nestala osoba je ona osoba čiji se nestanak prijavi policiji. Svaka osoba može prijaviti nečiji nestanak ukoliko postoji opravdana opasnost da se toj osobi nešto dogodilo ili ukoliko postoji zabrinutost za život i zdravlje te osobe.

Nestala osoba je osoba koja se udaljila iz svog uobičajenog okruženja (mjesta prebivališta ili boravišta) protivno svojoj volji ili u skladu sa svojom voljom, kada s obzirom na njene uobičajene životne navike, ponašanje, socijalne kontakte, profesionalne aktivnosti to nije uobičajeno.

MIT: Policija će tragati za nestalom osobom tek nakon što prođe 24 sata od nestanka.

ČINJENICA: Da bi prijavili nestanak osobe, ne trebate čekati da prođe 24 sata od njezina nestanka. Najbolje je da nestanak policiji prijavite što prije, odnosno čim posumnjate u nečiji nestanak. Zapamtite da se „svježi“ trag lakše slijedi.

MIT: Punoljetna sam i željela sam pobjeći od starog života te započeti ispočetka.

ČINJENICA: Svaki nestanak ili udaljenje iz životnog područja, za policiju nužno ne predstavlja „nestanak osobe“ u kriminalističkom smislu. Naime, odrasle osobe koje su potpuno fizički i psihički sposobne imaju pravo same odrediti mjesto svog prebivališta ili boravišta pa čak i da ne odaju adresu svog stanovanja obitelji ili prijateljima. Stoga nije zadaća policije da poduzima daljnje mjere traganja u cilju utvrđivanja njene adrese stanovanja, izuzev situacija u kojima policija raspolaže saznanjima da takvoj osobi prijeti opasnost po život ili zdravlje. Ukoliko takva opasnost postoji, policija će poduzeti potrebne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja njene adrese stanovanja.

Ukoliko se takvim radnjama nestala osoba pronađe, policija će ispitati ima li pravo priopćiti adresu stanovanja obitelji ili prijateljima te će postupiti sukladno želji nestale osobe. Ukoliko tražena osoba ne dozvoli davanje takvih podatka, a ne postoji opasnost po njen život i zdravlje ili ako se utvrdi da nije žrtva kaznenog djela i ako sama nije počinila kazneno djelo, policija je dužna poštivati volju osobe.

Djeca i maloljetne osobe nemaju pravo da same određuju mjesto svog prebivališta ili boravišta. Naime, u slučaju nestanka djeteta ili maloljetne osobe policija će uvijek poduzimati mjere traganja sve do njihova pronalaska.

MIT: Kad policija pronađe nestalo dijete ili maloljetnu osobu, policija će ga kazniti.

ČINJENICA: Nakon što dijete ili maloljetna osoba bude pronađena, specijalizirani policijski službenik za mladež će obaviti s njom razgovor radi utvrđivanja motiva i povoda odlaska iz obiteljskog doma, odnosno utvrđivanja svih okolnosti (gdje je bio, s kime se družio, što je radio) od trenutka nestanka do pronalaska. Nakon toga, policija će ga predati roditeljima ili zakonskom zastupniku odnosno skrbniku, neovisno o njegovoj volji, osim ukoliko postoji opasnost po njegov život ili zdravlje.

Isto tako, izvijestiti će nadležni Centar za socijalnu skrb radi eventualnog poduzimanja mjera i radnji iz domene socijalne zaštite i skrbi, a u slučaju potrebe policija će organizirati pružanje liječničke odnosno hitne medicinske pomoći pronađenoj osobi.

MIT: Hrvatska policija ne traži strane državljane.

ČINJENICA: Policija će tragati za svakom osobom čiji se nestanak prijavi. U slučaju prijave nestanka stranog državljanina u Republici Hrvatskoj, policija će poduzimati sve mjere i radnje u cilju pronalaska takve osobe. Kod pronalaska nestale osobe stranog državljanina, policija će sukladno čl. 75. Bečke konvencije o istom obavijestiti Diplomatsko konzularno predstavništvo zemlje iz koje potječe kao i Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske.

MIT: Nestala osoba je uvijek žrtva kaznenog djela.

ČINJENICA: Može se raditi o protupravnom oduzimanju slobode ili o otmici kao kaznenom djelu. Međutim razlozi nestanka određene osobe mogu biti duševno oboljenje, ekonomski razlozi, društveni problemi, bijeg pred zakonom ili izbjegavanje preuzimanja drugih odgovornosti.

MIT: Kada nestane nečije dijete znači da ga roditelji maltretiraju i zlostavljaju.

ČINJENICA: Odrastanje općenito, posebice u dječjoj i adolescentnoj dobi nije jednostavno. Izostanak kvalitetne komunikacije između roditelja i djece još uvijek ne znači da se radi o zlostavljanju ili „promašenom“ roditeljstvu, već je to ozbiljan znak da treba promijeniti pristup discipliniranju djeteta. Vidi Savjete za roditelje.

MIT: Mi plaćamo policiju da oni traže nestale osobe.

ČINJENICA: U pronalaženje nestale osobe, uz policiju, najbolja pomoć su prijatelji, poznanici, obitelj i zajednica ukoliko se žele aktivno uključiti u traganje. Važno je da svoja saznanja dijele sa policijskim službenicima kod kojih su prijavili nestanak osobe te da slijede njihove daljnje savjete i upute.

MIT: Moja je majka nestala već dva puta ovaj mjesec. Ne mogu ponovno prijaviti njen nestanak u policiji.

ČINJENICA: Bez obzira koliko puta prijavili da je ista osoba nestala po svakoj se prijavi postupa i traga za osobom. Ne postoji ograničenje, cilj je pronalazak osobe koja je nestala.

MIT: Što ako netko prijavi moj nestanak, a ja sam na godišnjem odmoru u inozemstvu.

ČINJENICA: Prilikom prelaska državne granice policijski će službenici provjerom u Informacijskom sustavu MUP-a uočiti da je za vama raspisana potraga kao za nestalom osobom te će s vama obaviti razgovor. Ne snosite nikakve pravne posljedice niti će vas itko nepotrebno zadržavati.  Nemojte zamjerati osobi koja se brinula za vas i ne znajući gdje se nalazite prijavila nestanak.

MIT: Ja nisam poznata osoba i moj najmilije nitko ne traži, niti ih je briga.

ČINJENICA: Najteže je onima koji izgube svoje najmilije. Međutim, samo je vaš subjektivni osjećaj da se ništa ne događaja i da po vašoj prijavi nitko ne postupa. Svi policijski službenici u Republici Hrvatskoj se putem otpreme službe upoznaju o prijavama nestalih osoba te sukladno raspoloživim podacima sudjeluju u traganju, traži se pomoć medija, a profil se objavljuje u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba. Traganje završava tek kada se osoba pronađe.

MIT: Moje dijete se nije javilo dva dana, vjerojatno je kasno za prijavu.

ČINJENICA: Nestanak osobe možete prijaviti bez obzira na vremenski odmak, ali imajte na umu da se „svježi“ trag lakše slijedi. Razmislite i s policijskim službenicima podijelite korisne podatke koju mogu pomoći u traganju za nestalom osobom.

MIT: Policija mi neće vjerovati da nemam fotografiju svog djeda.

ČINJENICA: Nije posao policijskih službenika da vas kritiziraju o tome imate li ili ne nedavnu fotografiju svojih bližnjih. Ukoliko ju imate, prilikom dolaska u policijsku postaju ponesite što noviju fotografiju bilo da je u digitalnom ili papirnatom obliku. Policijski će se službenici pobrinuti da ih distribuiraju među policijske službenike koji rade na terenu. Dapače, poželjno je da ponesete nekoliko fotografija u kojima se nestala osoba vidi iz različitih kutova.

 

Izvor: nestali.hr