Mladi se pitaju… jer smo “Zajedno za održivu i uključivu Europu”

Traži se tvoje mišljenje i ideje!
  • Ako si mlada osoba (u dobi od 15 do 30 godina) i smatraš da se mladih u Hrvatskoj tiču teme zaštite okoliša i održivog razvoja, te teme uključivih društava – reci nam svoje mišljenje i ispuni ANKETU! 
  • Anketa se provodi u sklopu IX. ciklusa konzultacija u okviru Dijaloga EU s mladima, pod nazivom “Zajedno za održivu i uključivu Europu”, a na temu EU ciljeva za mlade #3 Inkluzivna društva i #10 Održiva zelena Europa.

 

Najvažniji dio procesa Dijaloga je provođenje konzultacija u suradnji s mladima, online putem ankete i putem izravnih konzultacija s mladima. Takve konzultacije služe kao forum za promišljanje o prioritetima, provedbi i vrednovanju europskih i nacionalnih politika za mlade. Osim konzultacija koje se provode putem interneta, brojne organizacije mladih i za mlade organiziraju različite aktivnosti kako bi što veći broj mladih mogao iznijeti svoje mišljenje i preporuke na smislen i zabavan način te kako bi se omogućilo da se glas mladih čuje i da njihove ideje i preporuke budu uvažene.

Dijalog EU s mladima u svakom ciklusu dopire do više od 50 000 mladih diljem Europe i jedan je od najvećih participativnih procesa za građane u EU (najveći koji je namijenjen mladima). Taj se broj ostvaruje mobilizacijom mladih putem nacionalnih platformi i organizacija mladih. Kako bi se što veći broj mladih potaknulo na sudjelovanje bez obzira na podrijetlo, razinu obrazovanja ili financijska sredstva, Dijalog EU s mladima provodi se lokalno te je uključen u druge mjere EU-a kojima se podupiru inicijative povezane sa sudjelovanjem i dijalogom.

 

Izvor: Mladi.hr