Mogućnosti za mlade – Kampovi za mlade

U maloj sredini u kojoj živimo puno se više prilike pruža mladim ljudima za njihov osobni napredak i stjecanje vještina iako ponekad  ta sredina ne nudi poticaj mladim osobama, pogotovo  u naporima da se mladi izbore za  sebe i da rade na sebi i svojim vještinama.

Često mladi koji su prošli kroz kampove  imaju ranije izgrađene stavove i zrelija razmišljanja o društvu i problemima u svojoj lokalnoj zajednici. Postaju aktivni u svojim promišljanjima te postaju aktivniji u svojoj zajednici, pokušavaju raditi na zajedničkom problemu.  Razlog tome je što mladi dobiju pravu podlogu za razmišljanje o problemima koji ih okružuju te zbog toga ranije razvijaju svoje osobne  stavove i razmišljanja.

Ono što je važno naglasiti je da sudjelovanje u takvim programima donosi prednosti koje su puno veće od žrtvovanja slobodnog vremena. Nakon ulaska u Europsku uniju otvorile su nam se velike mogućnosti koji treba iskoristiti. Razne udruge s područja grada Vukovara imaju cilj povezivati mlade osobe iz različitih dijelova Europe. Trebamo biti svjesni da  smo ulaskom  u Europsku uniju postali dio  veće zajednice naroda koji je nama većim dijelom nepoznat.

Postali smo  dio jednog velikog prostora ispunjenog s različitim ljudima, različitih nacionalnosti, vjeroispovijesti i običaja. Ta pripadnost Europi nudi nam priliku upoznati i druge države, njihove ljude i običaje dok prije 10-15 godina to sigurno nije bio slučaj.  Trebamo i biti svjesni da je danas Europa područje kojemu pripadamo te u  kojem se možemo nesmetano kretati, boraviti te upoznati druge ljude na više načina nego ikada prije.

Nudi se velika prednost pri učenju i usavršavanju jezika. Kao što znamo Engleski jezik je univerzalni jezik i kao takav je službeni jezik na kojem se odvija sva komunikacija  tijekom kampova te je to najbolja prilika za poraditi na svojim jezičnim vještinama u razgovoru s drugim osobama. Ne samo da se nudi prilika za učenje jezika nego i povijesti i kulture drugih zemalja.

VUKOVAR KAO DIO EUROPE

Ali htio bih se više fokusirati na Vukovar  i kakav to utjecaj ima na mlade u ovome gradu. Uvriježeno je mišljenje među mladima da se u Vukovar nema što raditi te da je dosadan grad tijekom ljetnih mjeseci. Te da tada pogotovo nema nikoga u gradu nakon završetka školske godine – to jednostavno nije istina. U zadnje dvije godine imali smo  stotinjak  mladih ljudi iz različitih dijelova Europe što na treninzima što na kampovima za mlade na području grada Vukovara.

Isto tako velik broj mladih Vukovaraca odlazi svake godine svugdje po svijetu na razne razmjene mladih što je opet dobra stvar za sam Vukovar jer se ti mladi ljudi vraćaju s novim idejama i doživljajima i na taj način obogaćuju ovaj grad.

Naravno uvijek može bolje i više, tako se i nadam da će još više mladih s područja grada Vukovara iskoristiti prilike koje im se pružaju i sudjelovati u budućim kampovima u Vukovaru ili izvan njega i ulagati u sebe jer bez takvih mladih ljudi koji ulažu u sebe i svoje vještine teško da ćemo uspijeti promijeniti sliku ovoga grada i način na koji ga i mi sami doživljavamo.

ZAŠTO KAMPOVI ZA MLADE?

Kampovi često za mlade osobe znaju predstavljati veliki dio u njihovom  osobnom razvoju. Za mlade osobe koji prvi puta sudjeluju u kampovima  nudi se  prilika za dokazivanje njihove samostalnosti i pokazivanje kako mogu funkcionirati i brinuti se sami o sebi  na određeni period.

Za većinu je to prvi put da iskaču iz nekakve njihove zone sigurnosti i da se moraju pobrinuti sami za sebe. Zato kampovi mogu stvarno poslužiti kao jedna odskočna daska za daljnje korake u životu, dobivanje sigurnost i potvrde da ste sigurni u sebe,  da se možete  brinuti sami o sebi  te pozitivno utjecati na okolinu oko sebe i dati sami sebi poticaj da budete još bolji.

Često kroz kampove se provlači neka univerzalna tema posebice koji su financirani Erasmus + programom a to su tolerancija i uvažavanje različitosti. A to su teme o kojima se nažalost ne govori dovoljno u zadnje vrijeme.

Prijateljstva koja se sklapaju u kampovima često budu i doživotna te je to još jedan smisao onoga što kampovi za mlade predstavljaju mjesto za druženje s vršnjacima koji žive u potpuno drugačijim sredinama i državama, prijenos iskustava mladih osoba s jedne na drugu  često zna biti od neprocjenjive važnosti tijekom daljnih  aktivnosti u životu.

ŠTO ZAJEDNICA DOBIVA OD KAMPOVA ZA MLADE?

Prednosti za zajednicu tijekom organizacije ovakvih kampova su višestruke. Možda i najsvježiji primjer je bio prije nekoliko mjeseci kada je  grupu od 36 sudionika iz različitih zemalja (Srbija, Bih, Crna Gora, Poljska, Njemačka) odlučila provesti dvije volonterske akcije za vrijeme boravka na kampu u Vukovaru. Tako su organizirali  dvije volonterske akcije. Čišćenje stuba na kod doma Tehnike u Borovu Naselju te Volonterska akcija u Adici tijekom koje su farbali dječje igralište, klupe i koševe za smeće, te čišćenje park šume Adica.

To su samo dva primjera kako se može utjecati pozitivno kada se uspije složiti određen broj ljudi  s namjerama da napravi nešto dobro i korisno za lokalnu zajednicu. Svakom takvom projektu je i u cilju da sudionici vide da i oni mogu pridonijeti rješavanju problema barem na lokalnoj razini i da bi  i oni trebali u svojim lokalnim sredinama biti nositelji promjena gdje će stečena znanja tijekom kampova usmjeriti prema nečemu pozitivnom poput volontiranja.

EUROPA KAO IGRALIŠTE

Na kraju se sve svodi na neprocjenjivo iskustvo koje dobijete kroz rad i interakciju s ljudima. Stječete prijatelje iz svih dijelova svijeta i onda su odjedanput Vukovar i Hrvatska mali za vas, a cijela Europa postaje vaše igralište u  kojem možete istraživati, raditi i sklapati nova  prijateljstva.

 

Autor: Domagoj Nota, novinar-volonter ICM-a