Što za mene znači biti volonter? Što mi je volontirenje donijelo korisno u životu?

Biti volonter za mene znači biti bolja osoba, osoba koja može pomoći drugima i zajednici.

Volontersko iskustvo započela sam prije 5 godina. U početku sam volontirala  u lokalnoj sredini  gdje boravim (Vukovar, Osijek) na kratkoročnim volonterskim događajima. Kako sam stjecala volontersko iskustvo tako sam se prvo počela prijavljivati na volonterska događanje koja su se održavala u regiji npr.  Baranja  i dalje., a nakon toga i na nivou države: Split, Rijeka, Varaždin, Zagreb , Rovinj, Pula i dr.

Volontirala sam na različitim sportskim događanjima, događanjima vezano za kulturu, umjetnost i ekologiju.

Iskustvo i stečeno znanje dobiveno na volontiranju u Hrvatskoj ohrabrilo me da pokušam da se prijavim u zemlje članice Europske unije ali i u zemlje izvan EU (Bosna i Hercegovina).

Moje prvo volontiranje u EU bilo je u Poljskoj gdje sam sudjelovala na kratkoročnom EVS volontiranje u okviru programa Erasmus+, a nakon toga u Portugalu…

Kroz volontiranje naučila sam mnogo toga. Stekla sam dosta prijatelja s kojima se i dalje čujem i često razmjenjujemo stečena iskustva. U svakom gradu u kojem sam volontirala imam drage prijatelje s kojima se mogu družiti uz kavu.

Ne samo da sam stekla prijatelje, volontiranje mi je omogućilo da upoznam jezik, kulturu, znamenitosti te običaje zemalja u kojima sam boravila.

Svako moje volontiranje donijelo mi je neko novo praktično iskustvo i niz novih organizacijskih kompetencija  koje mi omogućavaju bolje i brže snalaženje u raznim poslovima i svakodnevnom životu. Kroz volontiranje naučila sam biti strpljiva i tolerantna u radu s ljudima i mladima.

Također kroz volontiranje uvidjela sam važnost timskog rada i kako se svi međusobno snažno potiču i postižu maksimum učinkovitosti kada složno rade zajedno.

Moj angažman su prepoznali i drugi te sam bila nominirana i izabrana za volonterku 2018. godine na području Vukovara.

Stečene  komunikacijske vještine pomogle su mi u radu na projektnim aktivnostima.

Volontiranje mi je promijenilo život, naučilo me boljoj organizaciji i kako se snaći u pojedinoj situacija.

Doprinos koji sam dala kroz volontiranje donijelo mi je  ponudu za posao. Započela sam stažirati u PRONI Centru za socijalno podučavanje u Vukovaru.

Puno sam naučila volontirajući i to iskustvo dalo mi je dodatno samopouzdanje i sigurnost da sam na dobrom putu.  Pored toga spremna sam za svaki novi oblik dodatnog usavršavanja i edukacije.

I dalje sam aktivan volonter i koristim svaki slobodni trenutak za volontiranje jer volontiranje me čini sretnijom, zdravijom i snažnijom osobom.

Izvor: Nevena Oreščnanin