MZO sufinancira troškove prijevoza za studente s invaliditetom

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je odluku kojom se propisuje visina iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom. Potpora za tekuću akademsku godinu iznosi 1500 kuna.

Sredstva za koja se studenti mogu prijaviti najkasnije do 30. lipnja 2021. godine osigurana su u Državnom proračunu RH za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. Više informacija i potrebnu dokumentaciju moguće je pronaći na poveznici.

 

Izvor: studentski.hr