Na jednom mjestu nalaze se odgovori na sva pitanja učenika o maturi u 2021.

Prijave ispita državne mature započele su početkom prosinca, a ovih je dana Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio priručnike za kandidate koji ove godite polažu te ispite. U njima se alaze osnovne informacije o prijavi ispita državne mature kao i rokovi kojih se maturanti trebaju pridržavati. 

Priručnici, koje možete vidjeti OVDJE, namijenjeni su kandidatima koji ove godine završavaju 4. ili 5. razred srednje škole, onima koji su ga završili između 2010. i 2020. i kandidatima koji završavaju najmanje četverogodišnje obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih u RH i za kandidate iz inozemstva.

Osim osnovnih tehničkih informacija o ispitima, u priručnicima su objavljene i one o prijavi ispita državne mature. Jasno su istaknuti i rokovi kojih se svi učenici trebaju pridržavati – poput roka za redovne i naknadne prijave te odjave ispita, rokova za eventualno slanje dodatne dokumentacije i sličnih važnih datuma.

Važne radnje koje učenici trebaju obaviti u sustavu Postani student za lakše su snalaženje pojašnjene i kroz slikovne prikaze. Pri kraju svakog od priručnika nalaze se i kalendari s datumima održavanja svih ispita, kao i ostali ključni datumi državne mature 2020./2021. Inače, čitav kalendar možete vidjeti na poveznici.

Osim iz ovih priručnika, sve informacije o ispitima državne mature učenici mogu dobiti od ispitnoga koordinatora u svojoj školi, a za sve dodatne informacije mogu kontaktirati Info centar na broj telefona 01/4501 899 ili e-poštom na adresu info.centar@ncvvo.hr.

Sve najnovije informacije o državnoj maturi pratite na Facebook stranici Maturanti 2021. i u grupi Maturanti 2020./2021.  kao i na Instagram profilu @drzavna.matura. Više tekstova o maturi čitajte u tekstovima na ovoj poveznici, a vaš kalkulator bodova za maturu isprobajte ovdje.

Za maturu se možete pripremati kroz pitanja s prošlih ispita u kvizovi.srednja.hr, gdje se nlazi posebna grupa za maturante kojoj se možete pridružiti ovdje.

Izvor: srednja.hr