Nagrada za studentski rad

Centar za ženske studije je objavio Natječaj za dodjelu Nagrade za studentski rad na temu ženske i rodne problematike.

Pravo natjecanja za Nagradu imaju sve studentice i studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija hrvatskih sveučilišta, svih znanstvenih i umjetničkih područja.

Na Natječaj studentice i studenti prijavljuju radove nastale u akademskoj godini 2016/2017 koje su, kao sastavni dio studentskih obveza, pozitivno ocijenili njihovi nastavnici/e odnosno mentori/ce na njihovim matičnim fakultetima.

Za Nagradu se prijavljuje znanstveni, stručni ili umjetnički rad koji je nastao u pisanom ili izvedbenom obliku, uključujući seminarski ili završni rad. Ako je riječ o radu u izvedbenom obliku, prijava na Natječaj mora sadržavati osvrt autora/ice rada od najmanje 5 kartica u pisanom obliku uz dostavljenu prateću dokumentaciju.

Prema opsegu, rad koji se prijavljuje za Nagradu mora imati najmanje 15 kartica.

Rad koji se prijavljuje za Nagradu treba se tematski baviti ženskom ili rodnom problematikom, pokazati adekvatno znanje o sadržajima vezanima uz temu, odgovarajućoj metodologiji i poznavanje stručne literature.

Na Natječaj za Nagradu studentice i studenti prijavljuju se u svoje ime, a prijavnu dokumentaciju čine:

  1. ispunjen prijavni obrazac
  2. potvrda mentora/ice rada koji se prijavljuje na Natječaj
  3. tri primjerka tiskanog rada te rad u elektroničkom obliku (nagrada@zenstud.hr) za pisane radove, odnosno tri primjerka CD-a za radove u izvedbenom obliku (snimka, fotografije, makete i ostala prikladna dokumentacija, uz obavezan pisani osvrt na 5 kartica).

Cjelovitu prijavnu dokumentaciju treba donijeti osobno ili poslati na adresu:

Centar za ženske studije

Dolac 8

HR-10000 Zagreb

s naznakom “Za Natječaj” najkasnije do 1. 10. 2017. godine.

Odluka o dodjeli Nagrade bit će objavljena u studenom 2017. godine na mrežnim stranicama Centra za ženske studije.

Centar za ženske studije promiče obrazovanje o ženskoj i rodnoj problematici na interdisciplinarnoj osnovi te potiče istraživanja koja se tiču ženske subjek­tivnosti, ženske povijesti i kulture, umjetnosti, roda/spola, moći i znanja, autoriteta i nasilja, smatrajući ih nužnim dijelom proizvodnje novih kritičkih teorija i znanja unutar svih područja obrazovanja i cjeloživotnoga učenja.

Prijavna dokumentacija:

Natječaj

Prijavni obrazac

Potvrda mentora