Natječaj za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru objavljuje Natječaj za izbor studenata kojima će se dodijeliti bespovratna financijska potpora za odlazak na mobilnost u svrhu studijskog boravka (SMS) na inozemnoj visokoobrazovnoj ustanovi u zimskom i ljetnom semestru akademske godine 2017./2018. ili u svrhu obavljanja stručne prakse (SMP) u inozemne organizacije u razdoblju 1. lipnja 2017. – 31. svibnja 2019. godine.

Broj financijskih potpora koje će Veleučilište dodijeliti za mobilnost studenata ovisi o raspoloživosti sredstava odobrenih Veleučilištu za projekt KA103 od AMPEU-a. Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih studenata, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku kao zero-grand studenti.

Studentska mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse može trajati najkraće puna 2 mjeseca (60 dana), dok je u svrhu studiranja najkraće trajanje razdoblja mobilnosti puna 3 mjeseca (90 dana).

U okviru programa Erasmus+ ključne aktivnosti 103 mobilnost je moguća prema sljedećim programskim zemljama: države članice EU-a, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska.

Na natječaj se mogu prijaviti redovni i izvanredni studenti Veleučilišta na preddiplomskom stručnom studiju i specijalističkom diplomskom stručnom studiju (reguliran status studiranja)

1. studenti moraju imati zadovoljavajuće znanje engleskog i/ili stranog jezika na kojem se održava nastava ili obavlja stručna praksa na inozemnoj ustanovi (priložiti potvrdu o znanju jezika – završenog stupnja ukoliko je posjeduje, prijepis ocjena preddiplomske razne studija)

2. studenti moraju imati prosječnu ocjenu minimalno 3,00

3. studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u sklopu programa Erasmus+ ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije.

Prijavni obrazac u elektroničkom obliku (.doc format) potrebno je poslati na e-mail adresu: erasmus@vevu.hr, a tiskani vlastoručno potpisani primjerak prijavnog obrasca s ostalom navedenom potpunom dokumentacijom potrebno je do navedenog roka poslati preporučenom poštom na adresu: Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru Za ERASMUS Natječaj – Dekanat Županijska 50 32000 Vukovar „NE otvarati“ – Natječaj KA1 -103-mobilnost studenata-2017.g. Ili osobno predati na Dekanat u Urudžbeni zapisnik, Županijska 50, soba br. 126, svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati.

Prijave na natječaj zaprimaju se zaključno do 20. u mjesecu do 12.00 sati (podne) do utrošenja sredstava.

Detaljnije informacije o natječaju možete pronaći na Natječaj.

Detaljnije informacije o Erasmusu mogu se pronaći na mrežnim stranicama Agencije (www.mobilnost.hr)