Nova e-usluga „Građani predlažu“.

U svrhu još bolje, intenzivnije i kvalitetnije komunikacije s građanima, Grad Vukovar je na svojoj službenoj web stranici uveo novu e-uslugu „Građani predlažu“.
Sada se u svakome trenutku svojim zamislima, prijedlozima i idejama od javnog interesa možete aktivno uključiti u zajedničko ostvarenje daljnjeg napretka Vukovara.
Svoj prijedlog možete podnijeti putem jednostavnog obrasca koji možete pronaći na poveznici.
Svaki upućeni prijedlog Grad Vukovar će razmotriti i posvetiti mu jednaku pažnju, a podneseni prijedlozi biti će automatski proslijeđeni na razmatranje nadležnim upravnim odjelima Grada Vukovara.
Pozivaju sve građane da se na ovaj način uključe u daljnji razvoj Vukovara koji će Vukovarcima, ali i svim posjetiteljima, pružati sve potrebno.