Nova info točka u gradu

Povodom Europskog tjedna mladih koji se održavao u cijeloj Europi u periodu od 26.05 do 02.06.2013 Info centar za mlade Vukovar otvorio je svoju prvu Info točku u gradu. Info točka otvorena je u Gradskoj knjižnici Vukovar a cilj točke je omogućiti mladima u Vukovaru dodatno mjesto, pored Info centra za mlade, na kojemu mogu dobiti sve informacije o područjima koja ih zanimaju.

Mjesec lipanj je mjesec dodatnog informiranja mladih o Europskoj uniji, trenutno je info točka opremljena sa brošurama, letcima i knjigama na temu EU. Isto tako mladi mogu postaviti pitanje, dati komentar, uputiti kritiku ili prijedlog i anonimno ubaciti u kutiju predviđenu za to, koja se nalazi na Info štandu.

Ideja Info točke je da se svaki mjesec mijenja tema/područje informiranja mladih. Predložite temu ili područje koje vas zanima na icm-vu@proni.hr.

Posjetite Info točku, i uzmite letak, brošuru ili knjigu. Što nema u tim materijalima, pitajte nas i mi ćemo se potruditi naći odgovor.