Nove cijene roaminga od 15.lipnja

Nova regulacija roaminga u EU tzv. RLAH (engl. Roam Like At Home) znači da će se cijene u roamingu (pri gostovanju u drugim telekomskim mrežama izvan matične zemlje) od 15.lipnja 2017. određivati na osnovu nacionalnih cijena i odnosi se na mobilne pozive, slanje poruka i korištenje podatkovnog prometa po cijenama kao kod kuće dok građani putuju po Europi, odnosno između zemalja EU/EEA (članice EU te Norveške, Islanda i Lihtenštajna), ističu iz HAKOM-a (Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti).

Hrvatski građani – korisnici plaćat će cijene usluga u roamingu ovisno o tarifi koju imaju u Hrvatskoj, no kod pristupa internetu u roamingu, a kako bi se spriječile moguće zlouporabe, postoji mogućnost ograničavanja korištenja prijenosa podataka po domaćim cijenama. Ta ograničenja ovise o korisnikovoj tarifi, a svaki operator obvezan je obavijestiti korisnika o količini koja se može iskoristiti u roamingu te preko tog limita ima pravo naplatiti dodatnu naknadu za roaming.

To znači i da će cijene usluga u roamingu od 15. lipnja biti jednake domaćim maloprodajnim cijenama, tj. tarifnom paketu kojeg je korisnik odabrao, a jedino u slučaju podatkovnog prometa, kada korisnik prijeđe određeni limit, operator mu može naplaćivati dodatnu roaming naknadu u iznosu od 7,7 eura po gigabajtu/GB, pri čemu će korisnike obavijestiti podliježe li njegova tarifa limitu potrošnje i koliki mu je taj limit.

Za više informacija o cijenama kontaktirajte svog operatera.

Izvor: vecernji.hr
hakom.hr