Novi jezični savjeti utorkom u okviru rubrike “Jezični savjeti”

U današnjem članku rubrike “Jezični savjeti” koju priređuje Irina Marić, prof., na kraju mjeseca rujna možete čitati o pravilima koja govore o pisanju osobnih imena i prezimena.

Kroz primjere progovorit će o najčešćim jezičnim nedoumicama i pogreškama u pisanju.

 

Za početak:

  • Ime mi je ____________, a pišem ga

 

 

  1. Pišemo li ime i prezime ili prezime i ime?

U hrvatskom standardnom jeziku osobno ime i prezime pišemo velikim početnim slovom. Na prvom mjestu navodi se ime, a zatim prezime. Ako je iz nekog razloga potrebno najprije navesti prezime pa ime (najčešće u administrativne svrhe), iza prezimena pišemo zarez, a titula dolazi na kraju i odvaja se zarezom.

  • Na primjer:

Ivan Matić

Matić, Ivan

Kovačić, Maja, dr. sc.

 

  1. Ženska i muška osobna imena na -ea i -eo

Ženska imena koja završavaju na –ea (Lea, Tea, Matea, Andrea) sklanjaju se tako da se u kosim padežima (svi padeži osim nominativa i vokativa) između e padežnog nastavka ne umeće međusamoglasničko j.

  • Na primjer:

N Lea, G Lee, D Lei, A Leu, V Lea, L Lei, I Leom

 

Muška imena koja završavaju na –eo (Teo, Leo, Mateo) sklanjaju se tako da se u kosim padežima između e padežnog nastavka ne umeće međusamoglasničko j.

  • Na primjer:

N Teo, G Tea, D Teu, A Tea, V Teo, L Teu, I Teom

 

  1. Ženska i muška osobna imena na -ia i –io

U sklonidbi ženskih imena na –ia (Lucia, Mia, Croatia, Maria) i padežnoga nastavka umeće se međusamoglasničko j. To se bilježi i u pismu.

  • Na primjer:

N Lucia, G Lucije, D Luciji, A Luciju, V Lucia, L Luciji, I Lucijom

 

U sklonidbi muških imena na –io (Mario, Antonio) i padežnoga nastavka umeće se međusamoglasničko j. To se bilježi i u pismu.

  • Na primjer:

N Mario, G Marija, D Mariju, A Marija, V Mario, L Mariju, I Marijem (Mariom)

 

Izvor: Irina Marić, prof.

(volonterka Info centra za mlade Vukovar)