U današnjem članku rubrike “Jezični savjeti” naša volonterka Irina vam je priredila sljedeće ponavljanje gradiva na temu pisanje sati i minuta u hrvatskom standardnom jeziku. 

 

Koliko su nam sati važni?

Danas svi žurimo i gledamo na sat, učenik kada će završiti sat, a djelatnik kasni li na posao ili koliko još ima minuta do kraja radnoga dana. Nije rijetka pojava da u tiskovinama čitamo kako vlak kreće u tri ujutro ili da je roditeljski sastanak u pet popodne. Sati se u našem jeziku broje od 0 do 24 i onda nije svejedno kažemo li tri sata ili sedamnaest sati. Tri je sata u zoru, a 17 sati pripada popodnevu. U ovakvim primjerima tj izrazima iščitava se utjecaj engleskoga jezika (tri ujutro i pet popodne). U našem jeziku je to nepotrebno, lakše i kraće je reći tri sata i sedamnaest sati.

U pisanju riječi sati  koriste se kratice s i h. Kratica s dolazi od riječi sati, a kratica h od latinskog izraza hora (14:28 s, 14:28 h). Obje kratice pišemo bez točke. U standardnom jeziku sate i minute možemo odvajati zarezom, točkom ili dvotočkom.

  • Znak za odjeljivanje sati i minuta u vremenskome zapisu ne odvaja se od brojeva bjelinama.

Primjer: Vlak je stigao u 17:30. Vlak je stigao u 17,30 sati.

 

  • Pisanje zareza ili točke između sati i minuta, možda, je jednoznačnije u nekim primjerima:

Primjer: Utakmica je završila rezultatom 17:15, a počela je u 17,15 sati.

Objašnjenje: Dvotočka je u ovom primjeru znak omjera, a zarez znak vremena.

 

  • Između sati i minuta u vremenskome zapisu može se pisati i točka:

Primjer: Doručak je predviđen za 9.30.

 

  • Na elektroničkim uređajima, u tabličnim popisima, ali i drugdje gdje je važno potpisivanje broja, u brojevima se pišu nule da se popuni potreban broj mjesta i s lijeve i s desne strane:

Primjer: Vukovar 05:38

                 Zagreb 09:46

 

  • Kad ostavljanje praznoga mjesta nije nužno, nula se ne piše:

Primjer: Vlak iz Vukovara kreće u 5:38, a u Zagreb stiže u 9:46.

 

  • Ako se uz sat navode i minute, iza cijele vremenske oznake ne piše se riječ sati.

Primjer: Vlak iz Vukovara kreće u 5:38.

 

Iz primjera o pisanju sati vidimo kako vrijeme igra itekakvu ulogu u našem vremenu i od velike je važnosti biti točan.

Hoćemo li rođendan proslaviti  u šest ili osamnaest sati ovisi samo o našoj jezičnoj edukaciji.

 

Do sljedećeg obrazovnog utorka, lijep pozdrav!