Novo na Info točkama – Hrvatska volontira

Nacionalna manifestacija “Hrvatska volontira” obilježava se od 22. do 27.svibnja.
Aktivnosti koje će se održati u Vukovaru:
“Veliki” volonteri za “Male” volontere (23.05. 10:00 utorak) – ICM Vukovar u suradnji sa Osnovnom Školom Mitnica organizira aktivnost uređenja školskog dvorišta i uređenja školske ograde. U akciji će sudjelovati: volonteri Info centar za mlade Vukovar, učenici OŠ Mitnica, učitelji i stručni suradnici OŠ Mitnica, nenastavno osoblje OŠ Mitnica, roditelji i udruge s područja grada Vukovara koje se odazovu na poziv.
Zelena Čitaonica (25.05. 15:00 četvrtak) – Odjel za mlade GKVU Spajalica u suradnji s Info centrom za mlade Vukovar organizira aktivnost uređenja Zelene čitaonice u centru grada.

 

Prijava u Facebook inbox Info centra za mlade Vukovar  ili na icm-vu@proni.hr