Od mjere do karijere

Info centar za mlade Vukovar donosi ti pregled svih 9 mjera aktivne politike zapošljavanja koje provode Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Kao poslodavac, posloprimac ili sezonski radnik, ovim mjerama i njihovim kombiniranjem možeš iskoristiti poticaje kako bi unaprijedio/la svoj radni odnos ili tvrtku. Različitim financijskim subvencijama i programima obrazovanja i usavršavanja omogući si zapošljavanje novih radnika, dodatnu edukaciju, očuvanje radnog mjesta ili uključivanje u programe javnih radova.

⇒ Potpore za zapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju s ciljem poticanja zapošljavanja nezaposlenih te su dostupne poduzetnicima koji djeluju profitno.

Trajanje mjere – 12 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE
Sufinanciraju se troškovi rada osobe koju zapošljavate do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom.

Potpore za usavršavanje su državne potpore koje se dodjeljuju kako bi se potaknulo daljnje obrazovanje novozaposlenih ili zaposlenih osoba s ciljem očuvanja radnih mjesta, a zbog uvođenja novih tehnologija i proizvodnih programa te podizanja konkurentosti. Dostupne su poduzetnicima koji djeluju profitno.

Trajanje mjere – do 6 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE
Sufinanciraju se troškovi usavršavanja zaposlenika do 70% prihvatljivih troškova, a najveći iznos potpore za usavršavanje po zaposleniku iznosi 15.000 kn.

Potpore za samozapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Zavoda.

Trajanje mjere – 12 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE
– do 55.000 kn, odnosno do 70.000 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad
– za otvaranje obrta ili slobodne profesije (do dvije osobe) do 110.000 kn
– za udruživanje u trgovačka društva (do 4 osobe) do 220.000 kn
– za udruživanje u zadruge (za 5 osoba) do 275.000 kn

Obrazovanje nezaposlenih je mjera unutar koje se nezaposlene osobe uključuje u programe stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja u obrazovnim ustanovama kako bi se osposobili za zanimanja koja su trenutno tražena na tržištu rada.

Trajanje mjere – do 6 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE
Obrazovnoj ustanovi se financira 100% troškova koji se odnose na trošak nastave i materijalne troškove praktične nastave
Polazniku se isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini od 50% minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, što znači da mjesečni iznos novčane pomoći ne smije prelaziti iznos od 1.375,92 kn. Polazniku se financiraju troškovi liječničkog pregleda ako je isti uvjet za za upis u obrazovni program

Osposobljavanje na radnom mjestu je mjera čiji je cilj osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje znanja i vještina na radnom mjestu potrebnih za obavljanje poslova tog istog radnog mjesta. Nakon osposobljavanja nezaposlena osoba stječe potvrdu poslodavca ili javnu ispravu o osposobljenosti.

Trajanje mjere – do 6 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE
Za stjecanje potvrde poslodavca:
Poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva koji iznose do 700 kn mjesečno po osobi koju mentorira.
Polazniku osposobljavanja se isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 2.751,84 kn.
Za stjecanje javne isprave o osposobljenosti:
Poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva koji iznose do 700 kn mjesečno po osobi koju mentorira, trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi, trošak polaganja ispita o osposobljenosti u iznosu od 7.000,00 kn, te trošak liječničkog pregleda.
Polazniku osposobljavanja se isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 2.751,84 kn.

Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva su mjere putem kojih se osposobljavaju mlade osobe za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, a s ciljem stjecanja iskustva ili formalnog uvjeta za pristupanje stručnom/majstorskom ispitu.

Javni rad je mjera čiji je program temeljen na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog društva. Cilj mjere je uključiti nezaposlene osobe u program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada.

Trajanje mjere – 6 mjeseci (puno radno vrijeme)
– 9 mjeseci (6 mjeseci rada u punom radnom vremenu, a preostala 3 mjeseca u nepunom uz mogućnost obrazovanja)
– 9 mjeseci u nepunom radnom vremenu za korisnike zajamčene minimalne naknade.

FINANCIRANJE MJERE
Financira se 100% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 4.031,45 kn za prvu skupinu, odnosno, 50% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 2.015,73 kn za drugu i treću skupinu.

Potpora za očuvanje radnih mjesta je državna potpora čiji je cilj očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti.

Trajanje mjere – do 6 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE
Isplaćuje se potpora za skraćivanje radnog vremena kao razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme (maksimalno do 40% skraćenja radnog vremena i maksimalno do 40% iznosa bruto I plaće), a financira se najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu
Financira se ukupan trošak obrazovanja radnika

Stalni sezonac je mjera čiji je cilj financijska podrška radnicima koji su zaposleni samo tijekom sezone, a drugi dio godine nisu zaposleni. Mjera je dostupna poslodavcima iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.

Trajanje mjere – 6 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE
Poslodavcu: 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a u narednom razdoblju koje može trajati najduže 3 mjeseca, 50% produženog osiguranja.
Korisniku : Novčana pomoć isplaćuje se za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje.

Izvor: mjere.hr