Osvoji novčanu nagradu za stručni ili znanstveni rad

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – Hanfa – objavila je natječaj za najbolje studentske znanstvene i stručne radove u okviru Godišnje nagrade Hanfe studentima za najbolje znanstvene i stručne radove za 2021. godinu. Tri će najbolja nagraditi novčanim iznosima – osigurano je 15.000,00 kuna neto za prvo mjesto, 10.000,00 kuna za drugo te 5.000,00 kuna za treće mjesto.

U slučaju suautorstva nagrada se dijeli na jednake dijelove između autora, pri čemu je broj suautora limitiran na najviše tri.

U radovima je potrebno obraditi jednu od sljedećih tema: Financijske inovacije (engl. fintech) – prilike i rizici, Održivost mirovinskih sustava u okolnostima sekularne stagnacije i demografskog starenja populacije, Utjecaj kriptovaluta na tradicionalna tržišta kapitala, Perspektive tržišta osiguranja u održivoj zelenoj ekonomiji, Uvođenje eura i utjecaj na sektor financijskih usluga u Republici Hrvatskoj.

Iz Hanfe navode da se stručni rad predaje u formi znanstvenog članka i to u obliku izvornog znanstvenog članka, preglednog rada ili stručnog članka. Prijave su otvorene do 30. lipnja 2021. godine u 16:00 sati. Dodatne informacije nalaze se na službenim stranicama Hanfe. Ondje možete pronaći i linkove za prijavu rada.

Namjera je Hanfe ovim pozivom dodatno unaprijediti suradnju s visokim učilištima i potaknuti studentsku zajednicu da se pobliže i na praktičnoj razini upozna sa zbivanjima na financijskim tržištima. Osim navedenog, taj oblik suradnje omogućit će interaktivnost studenata s regulatornim tijelom sektora financijskih usluga u Republici Hrvatskoj. Neposrednim uvidom u procese na tržištu financijskih usluga studenti imaju priliku unaprijediti vlastitu kreativnost i razviti vještine znanstvenog istraživanja i rasuđivanja te nadograditi znanja i vještine stečene tijekom studija.

Izvor: informiraj.me