Otvoren upis polaznika/ca u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/ka

Ministarstvo unutarnjih poslova planira upis 480 polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2022./2023., a rok za podnošenje prijava je od 11. 4. do 15. 8. 2022. godine.

Program će započeti sukladno epidemiološkoj situaciji u to vrijeme, najranije 19. rujna 2022. godine, a polaznici/polaznice će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave odnosno u ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije), sukladno potrebama službe.

Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da ispunjavaju sljedeće uvjete:

– imati završenu srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju,
– nemaju navršenih 28 godina na dan 19. rujna 2022. godine,
– imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,
– ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
– biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe,
– nisu članovi političke stranke.

 

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:

  • popunjen obrazac prijave na natječajkoji se može naći na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova  ili u policijskim postajama,
  • presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole,
  • preslika svjedodžbe završnog ispita ili mature ili presliku svjedodžbe o državnoj maturi ili presliku svjedodžbe o završnom radu,
  • dokaz prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu (preslika rješenja odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat/kandidatkinja u prijavi poziva; pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti).

Odabir kandidata/kandidatkinja za upis u Program izvršit će se sukladno potrebama Ministarstva na temelju ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju, rezultata provjere psihičke sposobnosti (psihologijsko testiranje)  i tjelesne motoričke sposobnosti, motivacijskog razgovora te rezultata provjere osobne dostojnosti i tjelesne zdravstvene sposobnosti.

Kandidati/kandidatkinje će na navedene provjere biti pozvani isključivo putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za ljudske potencijale
Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,
s naznakom „za natječaj“.

Kandidati/kandidatkinje koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.

Za kandidate/kandidatkinje koji se ne odazovu provjerama psihičke sposobnosti i tjelesne motoričke sposobnosti, motivacijskom razgovoru i provjeri tjelesne zdravstvene sposobnosti smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima/kandidatkinjama za upis u Program.

Rok za podnošenje prijava je od 11.04.2022. godine do 15.8.2022. godine.

Više informacija o natječaju saznaj na službenim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova

 

Izvor: mup.gov.hr